Indien je een foto wilt verwijderen van deze website, neem dan meteen Contact met mij op.

Iedereen is

IEDEREEN IS GELIJK, maar sommigen zijn meer gelijk dan alle anderen. Hoe vilein wil je het hebben? We staan immers aan de vooravond van de inclusie, en dat is niet niks. Ieder mens is er immers van overtuigd uniek te zijn en die uniciteit dient zichtbaar te worden. Of dit nu een kind betreft dan wel een volwassene, niet gehinderd door een leeftijd als grens, het gaat erom dat ieder mens zich niet alleen laat zien, maar ook van zich laat horen. Niet alleen van achteren maar duidelijk van voren.

Want we rollen in het leven van de ene rollercoaster in de volgende. In de kunst, de literatuur, de gedragswetenschap en als het even meezit ook nog in dat onbegrensde universum. Letten niet meer op mogelijke onthoudings- verschijnselen. Halen geregeld de schouder op, in plaats van dat we de schouders ergens onder zetten. Spreken eerder kwaad dan goed en zijn de weg op vele terreinen kwijt. In het onderwijs, de zorg en in de maatschappelijke verhoudingen. Raadplegen veelal inhoudsdeskundigen die zich uit hun eigen moeras hebben opgewerkt. En proberen nog steeds vliegen van een ander af te vangen, voor we deze doodslaan.

Laten ons niet alleen indoctrineren, maar ook nog geregeld vaccineren. Kunnen de zin en waanzin steeds moeilijker onderscheiden en blijven in staat om van muggen olifanten te maken. En maken desnoods van een scheet een donderslag.

En waar Herman van Veen ooit zong dat hij zo olijk en zo vrolijk was, ook dat is voor een belangrijk deel verdwenen. Laten de put vol stouwen en laten nog steeds kalveren verdrinken. Maken ons (terecht) zorgen om morgen, waaien als het enigszins kan met de winden mee en laten ons nog steeds in de luren leggen. Om maar niet te spreken over de kladden die er voorheen ook nog weleens toe deden. Lurven niet uitgesloten.

Je merkt het al, ben weer lekker op dreef. Het is dan ook niet niks wanneer je de nodige kommer en kwel met een zekere regelmaat op je bordje geserveerd krijgt. Pak een krant, kijk naar het journaal en laat je meeslepen in programma’s als de Mol, de Verraders en nu weer een nieuwe serie die onbegrensde mogelijkheden denkt te gaan bieden. Als een kluizenaar worden we aan de beeldbuis gekluisterd. En laten ons vermaken in plaats van dat we ons zelf vermaken. Spelletjes zijn uit den boze en als je niet veel anders meer kan, dan staat Netflix tot je beschikking.

EN WAAR OOIT EEN HEER OM ADVIES VROEG de tijd van OLLIE B. BOMMEL ook die tijd is voorbij. Je kunt tegenwoordig beter zelf een list gaan bedenken!

Of wat te denken van ANTROPORMOFISME: het toekennen van menselijke eigenschappen aan niet menselijke wezens.

Waren de goden echte kosmonauten?