afSTEMming

Een schrijver schrijft, een dichter dicht en ik houd mij onledig met banale berichten. Waar reeds een veelvoud van verschenen zijn en ik geen idee heb wanneer dit zal gaan eindigen. Hoewel dat laatste zich ongekend laat voorspellen. Hooguit de vraag wanneer dat tijdstip zal gaan plaatsvinden en de vraag onder welke omstandigheden dat gaat gebeuren. Was het maar zo simpel als in het gedicht de Tuinman en de Dood.

Goed, genoeg gedacht en als je weet dat ik gisteren mezelf heb getrakteerd op een leesdag, ik me ben gaan wentelen in een boek van Charles den Tex getiteld Verloren Vrouw, mijn lijf heb laten koesteren door de zon en ik een vrucht ben gaan plukken door op Marktplaats te struinen, dan kan het haast niet anders dan dat ik gisteren in relatieve ledigheid heb doorgebracht. Moet ik misschien nog bijkomen van het getal van de afgelopen dagen, blijft het beperkt tot mijn voldoening en wat voor kwaad kan ik anderen berokkenen door zo door te gaan op dit ingeslagen pad?

En waar God het af laat weten omtrent zijn wegen, blijf ik nog steeds volharden op mijn wegen… Zie maar, luister niet naar wat anderen zouden kunnen vinden, volg de stem die in mij klinkt en wanneer je denkt dat ik stemmen hoor… dat had je kunnen weten!