Stoelendans!

Wanneer een demissionair kabinet de oren laat hangen naar het Outbreak Management Team, loop je de kans dat er eens stoelendans ontstaat en dat de behoefte aan een volgend boek van Jan de Hartog onder de titel Hollands Glorie op een volgende herdruk staat te wachten. Van een adviesraad kan immers geen sprake meer zijn wanneer ‘der Hugo’ in samenspraak met Mark zelfs de Hoge Raad weet te schofferen. En dat alles onder de noemer om de huidige pandemie in Nederland de kop in te drukken.

Nog een zeldzaamheid dat daarnaast geen koppen gaan rollen, laat staan dat de Wetenschappelijke raad daar ook nog de nodige adviezen aan toe weet te voegen. Nederland kraakt aan alle kanten, daar kan niet eens een volgende beving in Groningen iets aan toevoegen. Dat het kraakt is een ding, de krakkemikkigheid waarmee een volgend kabinet in elkaar wordt getimmerd, ook dat weet de gemoederen nauwelijks te sussen. Het heeft iets van wijlen Colijn die voor de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog verkondigde dat Nederland met een gerust hart kon gaan slapen, voor ook hier de grenzen werden overschreden. De Hollandse waterlinie was achterhaald en met het materiaal dat het Nederlandse leger toen op de been hield, te denken valt aan het wielerkorps dat moest opboksen tegen Stuka’s en tanks, het feit dat het toen bommen en granaten regende, dat alles is hooguit nog in een enkel geschiedenisboek te lezen.

Kraan(ig?!)

Wat een treurnis, dat een gedemotiveerd geheel en wanneer dan ook de klokken vergeten te beieren, dan kan het hooguit het verleden zijn wat het oog op de toekomst weet te richten. Met andere woorden, dankzij het feit dat het een enkeling lukt om een hele reeks vraagtekens bij het huidige beleid te stellen, loop je de kans dat door het ‘boosteren’ dan wel door straks een neusspray in de handel te brengen, een mogelijk volgende variant op voorhand de nek om wordt gedraaid, dat het OMT wordt opgeheven omdat de huidige leden van deze adviesraad zetels innemen in de Kamer dewelke nog steeds met reces schijnt te zijn.

Neen, geen positief bericht dit keer en waar de krant kond doet van de huidige stoelendans kan ik niet veel meer concluderen dan dat er sprake is van een schrijnende armoede zowel op regeringsgebied als de toegenomen armoede die zich voordoet in menig portemonnee. Prijsverhogingen aan de lopende band, een inflatie waar je niet goed van wordt en wanneer je de premieverhogingen van de zorgverzekeraars ook nog in ogenschouw neemt, ook daar zal door menigeen een niet meer bestaand dubbeltje nog vele malen worden omgekeerd,

alvorens te besluiten om…