Valideren!

want zo kan het ook!

Misschien tot vervelens toe, maar ook dat is vaak een kwestie van een lange adem. En aan adem heb ik minder gebrek dan mijn buurman die momenteel de nodige zorg behoef. Met een voeding per sonde, met de nodige puffen om zijn longen van zuurstof te kunnen voorzien, met zijn boeren die vanuit zijn tenen komen, en zijn gehoest waarbij ik het benauwd krijg en bijna mee snakkend met hem mee voel. En dan te bedenken dat juist deze afdeling zich kenmerkt door het opnieuw valideren onder de noemer revalideren. Waar ik het had over het verlies van decorum, kan ik niet anders doen dan ook mij op dat pad begeven. En als mij de vraag gesteld wordt hoe de dag door te komen… blijf ik daar voor het grootste gedeelte een antwoord op schuldig.
Wanneer dan ook nog eens de WiFi verbinding het voor een belangrijk deel af laat weten, ik bij tijd en zonder wijle dan maar een voorschot neem op de toekomst opdat wikswegen nog steeds iedere dag van zich laat horen dan, juist dan is het een geweldige uitkomst wanneer Ger zich wederom over dit geheel buigt. Waar hij kostbare tijd aan mij verslijt en ik niet veel meer hoef te doen dan de bewegende cursor te volgen, me op te maken omtrent de tijd die mij geboden wordt en zelfs een toiletgang momenteel als een uitje ervaar. Wanneer straks Ria weer verschijnt, mij een toer door Oudorp aanbiedt en ik niet veel meer hoef te doen dan mijn gat voort te laten bewegen, dan zijn het zomaar weer wat weken die voorbij zijn en er langzamerhand sprake is van een aantal maanden dat ik mij gekluisterd voel…
Maar op termijn zal ook hier een eind aan komen, zal ik me weer vrij kunnen gaan bewegen, maar niet eerder dan dat ik waarschijnlijk met een speedy conzales rollator herhaalde malen rond de bloembakken bij ons in de straat heb voortbewogen, van het bed in de kamer nog even heb mogen genieten door de lucht in te gaan, de avond in de nacht is overgegaan en de zo nodig medicatie kan laten voor wat deze is.

Valideren deed ik voor de val en van revalideren kan mogelijk op termijn weer sprake zijn.