Vind er wat van!

Ze zijn aan elkaar gewaagd! Twee handen op een buik en dat is niet alleen noemenswaardig, maar laat je ook beseffen dat het iets meer is dan een appeltje/eitje. Een peertje en een banaan komt daar allerminst in naar voren, wanneer je praat over moeilijkheden, doemen vele mogelijkheden op. Geen idee waar dit bericht toe leidt, het leidt echter geen twijfel dat de verbanden tot dit moment nog ver te zoeken zijn. Om maar weer eens af te gaan dwalen met als oogmerk niet veel meer te kunnen doen dan af te wachten hoe dit bericht afloopt.
Want dat het afloopt staat buiten kijf, de maakbaarheid doet nu eenmaal pogingen om het geheel in een speciaal kader te gieten en de vraagbaak laat onverlet om hier geen gebruik van te gaan maken. En opeens doemt het op: Nostradamus. En wat die te vertellen heeft (gehad), daar kunnen geleerden nog jarenlang mee uit de voeten. Laat mij op mijn manier een poging wagen om het ondoorgrondelijke van de volgende tekst naar voren te brengen:

CENTURIE I, KWATRIJN I
’s Nachts gezeten voor de studie van verborgen dingen,
Alleen rustend op de bronzen zetel:
Een klein licht, dat uit de eenzaamheid ontspruit,
Doet ontluiken, wat naliet als ijdel te verwerpen valt.

Nu heb ik ook al vele decennia de I Tjing, het Boek der Verandering. Gekocht dan wel gekregen dan wel aangeschaft in een periode dat ik zoekende was, waarschijnlijk naar mezelf. In mijn Santpoort tijd, waarin op een ander moment Herman Hesse en Tolkien op mijn pad verschenen. Wat mij momenteel brengt tot de vraag: ben ik op dit moment ook bezig met een verandering? En mocht dit zo zijn, is het dan de samenloop die zich op dit moment voordoet? Of moet ik simpelweg een voor mij bereide maaltijd in de vorm van Bami Goreng tot mij nemen, om de rust in mijn bol terug te laten keren?
Zoek mezelf Oele!

judaspenning
en waar dit op slaat?!