ff DOEM denken

… en dan de ondernemer die zich zit te verbijten omdat hij genoegen moet nemen met die halve boterham tevredenheid. Waar het vet van de botten is verdwenen, hij zich zorgen maakt omtrent zijn toekomst en de banken laten blijken geen genoegen meer te nemen met de achterstallige betalingen. En zijn beroep op de Overheid van Rijkswege wordt afgekeurd, vanwege het niet voldoen aan de vigerende voorwaarden. Zijn vrouw uit arrenmoede is aangewezen op hulp van de Voedselbank en zijn kinderen met een lege maag naar bed worden gebracht. Zijn nachtrust wordt verstoord door de door zijn kop malende gedachten en hij de uitzichtloosheid van zijn situatie probeert te ontlopen door diep met zijn kop onder de dekens te schuilen. En onderwijl gaan de supermarkten vrolijk door om zijn nering ten onder te laten gaan. Een doemscenario?!


Dat geeft te denken! Want wat is de invloed van de Trias Politica op dit gebeuren. De Wetgevende macht, de Uitvoerende macht en de Rechtsprekende macht. Op welke manier zijn deze organen met elkaar verweven? We hebben een Regering, een Tweede en Eerste kamer, een Raad van State en de verschillende Rechtbanken. En waar de een de ander controleert of op het matje kan gaan roepen, is de andere kant dat Recht niet altijd recht is en dat krom ook de neiging vertoont om Recht gebogen te worden. Maar als ondernemer heb je plannen gemaakt om iets te ondernemen met alle risico’s van dien. Juist dat typeert het ondernemerschap, waarbij de lusten als de lasten (in)direct op jouw bord terecht gaan komen. Dat is een totaal andere weg die de ondernemer inslaat dan de man die solliciteert op een baan bij een zeker bedrijf, of dit nu de zorg betreft dan wel dat je als productiemedewerker bij een bedrijf aan de gang gaat. Ook daar zijn rechten en plichten aan gekoppeld en heb je vaak ook te maken met lusten en lasten. Dat neemt niet weg dat de zorgen omtrent een vaststaand geregeld inkomen in de huidige tijd ook van hen een tol kunnen vragen. Edoch, het kent nu eenmaal wat meer zekerheid, maar ook dan kunnen zich slapeloze nachten aan gaan dienen. Was het alleen maar in de zin wat mogelijk kinderen in deze tijd voor een toekomt te wachten staat.


’t Is weer een dag om lekker met wat beslommeringen aan het werk te gaan, nu de dooi heeft ingezet en er van ijspret geen sprake meer kan zijn. Het wordt weer een kwestie van blijven ademhalen met ergens in het vooruitzicht dat op een ander moment het voorjaar zich wel weer zal gaan aandienen. Voor even was de ‘pas op de plaats’ verdrongen, maar zoals gebruikelijk in Nederland kun je niet van alles op aan. Tijd genoeg om je voor te bereiden op welke partij je dit keer gaat stemmen, even terug naar de achterlopende schema’s ten aanzien van het vaccineren, de getallen die om je oren worden geslingerd, grafieken die proberen om enig inzicht in deze wat uitzichtloze situatie te brengen en voor je het weet dient maart zich aan.

Opgewekt ging hij uit einde lijk ten onder!