STOF tot NADENKEN!

vegen nieuwe bezems altijd schoon?!

VEGEN NIEUWE BEZEMS ALTIJD SCHOON?! Dat ik dit keer nalaat om daar een antwoord op te geven komt door het feit dat er ongetwijfeld sprake is van verschillende krachten, waar ik een tweetal zal gaan benoemen te weten MACHT en BELANGEN. Maar nog belangrijker is de vraag vanwaar dit bericht tot stand is gekomen. Ik kreeg een bericht van Rob K. waarbij hij mij attendeerde op het feit dat Amnesty in de regio Alkmaar plannen heeft om een foto expositie te organiseren omtrent het fenomeen VRIJHEID. Ik spreek bewust over een fenomeen want wat is VRIJHEID nu precies? VRIJHEID wordt omschreven als het vrij zijn; onafhankelijkheid, ongebondenheid. VRIJHEID als een afwijking van de regel, als een privilege en niet in de laatste plaats vrijpostigheid. En wanneer ik deze uitgangspunten neem en daar met de woorden MACHT en BELANGEN mee aan de haal ga, loop ik weer eens de kans dat ik juist mijn vrijheden op dit gebied ter discussie zal gaan stellen.

Zeker wanneer ik MACHT volgens het woordenboek als uitgangspunt neem. MACHT wordt omschreven als kracht: vermogen. Tot iets in staat zijn, iets kunnen een uitwerking heeft of van invloed kan zijn. Gezag en gezagdragend lichaam (neem de Overheid!), een grote menigte, een leger dan wel troepen, een mogendheid en het getal dat men verkrijgt door een getal een aantal keren met zichzelf te vermenigvuldigen. Iets tot de derde macht waarbij de 2 uiteindelijk in een 8 verandert…

Maar hoe is dit nu gesteld met BELANGEN? Iets wat iemand raakt of in zijn voordeel is, wat de hele samenleving raakt, dan wel een grote drukte. Maar ook een belangensfeer, een gebied waar een staat belangen heeft en invloed wil uitoefenen. En als je even voortborduurt op dat eerder genoemde BELANG zou je daar ook belangstelling aan kunnen gaan koppelen, hetgeen ik dan ook bij deze doe. Aandacht hebben voor, een credo dat in deze tijd juist van toepassing kan zijn…

Ik was een aantal jaren terug op vakantie met vriend Bruno. Separaat van elkaar gingen wij op pad, hij naar een Kasteel en ik naar de voormalige fabrieken van Schindler (list). Daar was ook een expositieruimte aan gekoppeld waar Solidariteit een belangrijke rol in speelde. En ik maakte foto’s, foto’s die op dit moment een rol gaan spelen in het verzoek dat ik kreeg van eerder genoemde Rob. Of ik mee zou willen doen aan die eerder genoemde expositie van Amnesty. Ik had mijn twijfels, gezien een eerdere ervaring die ik heb gehad toen ik aan een gedichtenverzoek heb meegedaan. Dat ging over Corona en in mijn jeugdig enthousiasme heb ik spontaan gereageerd toen er sprake was van de eerste golf. Toen werd de rubriek UIT in de krant verandert in THUIS. Want we werden verzocht om in een intelligente lockdown het hoofd te bieden aan wat toen nog gewoon CORONA heette, voor dit verandert werd in Covid-19. Door de selectie commissie kwam ik helaas niet door de arbitrage en mocht mij met 22 andere inzenders als afgewezen beschouwen. Dat mij dit enigszins kopschuw maakte, ook dat is iets waar ik niet omheen zal draaien, en toch…

Een tweetal foto’s uit die tijd, waarbij ik me bewust ben dat de plaats waar ik die foto’s maakte niet de eerste de beste plek was. Ook toen was er sprake van een zeer beperkte vrijheid door de machtshebbers van toen. En ook in dit tijdsbestek zijn er nog steeds machtshebbers die een vergelijkbaar bewind weten uit te voeren. (Voor)beelden genoeg en dat heeft mij doen besluiten om toch maar de beelden van vandaag naar Rob te zenden. Omdat ik mij toch… wel aangesproken voel!

VRIJHEID: zo KWETSBAAR!