geBLAAT & geMEKKER!

Als schapen blaten is er (n)iets aan de hand. Maar wanneer bokken bokken, berg je dan maar. Tenzij die ene bok in een identiteitscrisis is komen te verkeren, het mekkeren overslaat en van de weeromstuit begint te blaten. Het zal je maar gebeuren, een beest met een identiteitscrisis waar geen pilletje soelaas zal gaan bieden. In tegenstelling tot de mens. De mens is op zich voor de dierenwereld een uniek verschijnsel, in die zin dat deze ook kan blaten en mekkeren hetgeen tot zijn woordenschat behoort. Maar wanneer die mens enigszins wordt getergd kan deze veranderen in een bok op de haverkist. Alsof dat de mogelijkehijd biedt om zijn gram te halen, desnoods met geweld op de kist te gaan stampen dan wel op de een of andere wijze in de aanval te gaan. Hetgeen vaak de beste verdediging blijkt te zijn.

Maar ook bereid is om zich als een kuddedier te gaan gedragen. Wanneer er een dam in de buurt is, trekken zij in vele tientallen over diezelfde dam, vermits dat eerste schaap niet aan de verleidingen van haar nieuwsgierigheid weet te ontkomen. Vanwaar dit verhaal? Ach, van overheidswege is besloten om de economie beperkt te gaan openen. Dat betekent dat niet belangrijke winkels door een systeem van click en collect (de Engelse termen zijn mij helaas ontschoten) gevolgd door een tijdsslot in de gelegenheid worden gesteld om die spullen aan te schaffen die zij al eerder op de webwinkel hebben zien passeren. En dan vormen zich rijen met gepaste afstand, waarbij eenieder trouw wacht op het moment dat voor hem of haar de deuren open zoeven. Want zoeven doen ze waar je eerder snoeven zou verwachten.

Een opstekertje in deze barre tijden en wanneer het wit verdwijnt komt bijna automatisch het mondkapje weer tot leven. Want juist door dat andere beeld ben ik in staat om de vrolijke nood die deze noot naar voren brengt, aan dit geheel van woorden toe te gaan voegen. Het behoeft zeker geen uitgebreid betoog, maar dat de schenker dezes zich ook kenmerkt als de maker dezes en als een ware held door het leven gaat, Kees is zijn naam en die naam doet hij ook dit keer weer alle eer aan! Dus naast mijn geblaat en mijn gemekker, zijn het juist deze woorden die hem doen bedanken en nog lange niet gedenken!