Schipperen

Als je het aan de schipper vraagt, zul je niet direct antwoord krijgen. Want we schipperen wat af, terwijl de stuurlui op de kant blijven staan. Zo is de Autoriteit Consument en Markt een onderzoek gestart naar de Energieleveranciers. Het prijsplafond is in deze de boosdoener en men maakt zich zorgen omtrent de afnemers. En die afnemers zullen voor een belangrijk deel in de kou blijven staan. Het bekende dan wel beruchte marktprincipe vraagt nu eenmaal om een tol. En of je dan nog over kunt gaan varen, ook daar is het volstrekt duister. Die duisternis biedt nu eenmaal weinig verlichting en zijn het hooguit verzuchtingen die nog te horen zijn. Met dank aan de I, II, III, IV van Rutte en consorten. Want zo lang is de man reeds heerser in Nederland en zijn er nog weinig anderen die zijn rol in dit geheel gaan overnemen.

Europees gezien doet hij flink zijn best, en het kwakkelende Nederland mag zich gaan verheugen op het feit dat Duitsland en Nederland gebroederlijk, als het zover komt, ten strijde zullen trekken. Want ondanks dat de berichtgeving op een ander spoor terecht is gekomen, gaat die strijd elders nog steeds door. Maar als je dan ook nog in de krant leest wat de plannen voor wat betreft China zijn, dan kan het haast niet anders dan dat ook daar de zorgen zullen gaan toenemen. Japan wat zijn oorlogsvloot zal gaan vermeerderen, de VS die er alle belang bij heeft om van zich te laten horen en de voedselprijzen die de pan uitvliegen, al met al een somber beeld dat om de nodige verandering vraagt.

Maar of die vraag beantwoord zal gaan worden, is van een totaal ander kaliber. Somberman heeft zijn gelijk aan zijn zijde en ik doe niet veel meer dan als een waarnemer mijn blik over het geheel te laten gaan. De leuke dingen raken steeds meer op de achtergrond, het Nut en Genoegen maakt plaats voor een andere ideologie en waar ooit sprake was van gemeenschapszin, ook daar zijn de nodige vraagtekens bij te plaatsen.

Ach, de derde dag van februari vraagt niet veel meer dan DAT!