Spiderman

Plaaatsen waar wij wonen. Een intrigerende titel, maar ook dit boek laat ik passeren. Simpelweg door de foto op de voorkant, een anchtscene waarbij de mogelijkheid bestaat dat ik daar een andere invulling aan geef, als te verwachten valt. Op zich niet vrekeerd, maar waar na de maandag de dinsdag opdoemt, kan ik beter met een ander beeld aan de haal gaan. Een foto in de Kunstuitleen, waarbij de schilder ongetwijfeld zij fantasie aan de loop heet laten gaan. En waar onze kleinzoon ook geregeld in zo’n pak gehuld gaat. Spidreman. Althans ik heb de indruk dat dit Spidermen moet zijn.

Edoch, waar vergissen niet alleen menselijk is, kan het haast niet anders dan dat ik mogelijk de plank missla.

Waardoor een mogelijke timmerman aan mij verloren is gegaan.