Verbeeld ik het mij?!

De schijn van heiligheid. ‘Dichterbij de inwoners staan en dat het vanuit onderop gaat is wel de verbindende factor.’ Niet over links maar meer over rechts. OPA, BAS, SPA, D66, VVD en CDA. De zes partijen gaan aan de slag als de Stad en Landcoalitie. Ze moeten weer sturing gaan geven aan een stad die bijna een maand zonder wethouders is. Groen Links verdween, want de deur zat allang op slot. En ook de sleutel was spoorloos verdwenen. En waar D66 een wezenlijke rol had kunnen spelen, ook die rol hebben ze nu weer tot leven gebracht. Spelletjes zijn het, en waar mogelijk een andere wind had kunnen waaien, ook die is verdwenen. Het houdt niet op, want iedereen is overtuigd van het eigen gelijk.

Dus daar komen Kloos, Bijl en van der Rhee weer uit de Hoge Hoed tevoorschijn. Zij weten hoe de vlag ervoor staat, kunnen met vele winden mee gaan draaien en stellen dat zij van wanten weten. En dat is in de huidige koude tijden van een zeker belang. Het draait om het gegeven dat vele nekken genekt zijn, dat Voordewind alsnog bakzeil heeft moeten halen en dat het de vraag zal zijn en blijven wat er met het voormalige Belastingkantoor gaat gebeuren.

Leegstand van jaren waarbij het zich niet laat aanzien dat dit op de korte termijn wel weer gevuld zal gaan worden. En dan te bedenken dat het juist Paasdagen kunnen zijn die zich uitstekend hadden kunnen lenen om de nood die zich voordoet, in een positief resultaat hadden kunnen omzetten. Neen, het zijn geen zondaagse bijeenkomsten geweest, van achterkamertjes kan geen sprake zijn geweest, en waar mogelijk een oplossing voor het asielprobleem zich had kunnen voordoen, ook dat is via het afvalputje in het riool verdwenen.

Dus Pasen op een wijze waarop het feest zich anders manifesteert dan dat dit zich had kunnen voordoen. Spreek niet van een gemiste kans, hoewel het daar wel veel van heeft.

PP, maar de invulling van deze twee P’s laat ik geheel en al aan uw verbeelding over!