Hallo ween!

Wat doet een gemiddeld mens met zijn of haar frustraties? Probeert hij deze te kanaliseren, opdat Gods water over Gods akkers spoelt dan wel laat hij de stroom meanderen, waardoor het getijde een rol in het geheel gaat spelen? Eigenlijk weet ik het niet goed en heb ik vaak de neiging om de dingen te nemen voor wat ze zijn: dingen. Waarbij oorzaak dan wel gevolg als een vruchtbaar geheel de weg gaan plaveien. Maar dat dit plaveisel op termijn scheuren laat ontstaan, een enkele boomwortel de zaak nog eens in een versnelling zet, waardoor een hobbel in het geheel de weg van kuilen gaat voorzien, het zijn de omstandigheden waar niet iedereen direct invloed op heeft. De term slecht wegdek doet vermoeden dat er na elke bocht nog meer verrassingen in het wegdek zich zullen voordoen.

Het lijkt bijkans het leven wel en wanneer het leven zich voorspelbaar voordoet, zal het menigeen ontbreken aan het vinden van een uitdaging. Zoals gisteren wat opschuift naar vandaag en morgen zijn beslag zal gaan krijgen. Neem nu het fenomeen van pompoenen. Een pompoen boerderij dat, gezien de huidige tijd, minder groot uitpakt dan wij voor een jaar terug mochten meemaken. Toen was er sprake van een fair, nu zijn er wat voorbeeldige afbeeldingen van zaken die ervoor zorgen dat het Amerikaanse Halloween hier steeds meer opgang doet. Spoken en doden die uit hun graf oprijzen, monsters van maskers waar het licht door de gapende ogen naar buiten treedt, schijndoden die tot leven worden gewekt en de aanstormende zombies die niet veel meer hoeven te doen dan het gras waaronder zij schuil gaan naar boven te heffen. En daarbij het licht van een volle maan, een uil die ergens ver weg van zich laat horen en een raaf verdwaald in de fantasie van de schrijver. De kraaien in hun zwarte kledij, een koekoek die zwijgt en op het laatst een kerk waarbij de doodklok wordt geluid.

Wederom gaat mijn fantasie met mij aan de loop, beschrijf ik niet veel meer dan een kralenketting waar ik de nodige kralen aan weet te rijgen en zal het niet lang meer duren voor…

de tuinman zijn plaats in het geheel weet te vinden, op zijn hielen gevolgd door de man met de zeis.