Leeftijdgenoten!

Wanneer de takken buigen, mag je ervan uitgaan dat het waait. Dat is anders dan met mensen, wanneer die tegen een storm in moeten boksen loop je de kans dat je van het pad afraakt. En wanneer er sprake is van invloeden waar je geen invloed op kunt uitoefenen, mag je hooguit hopen dat het uiteindelijk ergens luwte zal gaan opleveren. Maar voorlopig zitten we nog midden in een storm die zich ternauwernood tot bedaren laat verleiden. Ophef aan alle kanten en van een positieve doorbraak kan waarschijnlijk nog geen sprake zijn. Wachten tot 1 juni, een volgende drempel die geslecht kan gaan worden in juli, augustus dat zich kenmerkt als de bekende vakantiemaand, terwijl het al weken als een langdurige vakantie voelt, maar er geen gelegenheid is om dit om te zetten in dat echte vakantiegevoel.

Terwijl de zon uitbundig straalt, de werkzaamheden rondom het huis in alle ernst en eenvoud achter de rug zijn, het gras dat wat minder snel groeit omdat de regen het af laat weten en mensen die denken er verstand van te hebben, met klinkklare (on)zin de gemoederen tot bedaren te kunnen gaan brengen. En ieder een ander deel van het gehel opeist, de tegenstellingen niet van de lucht zijn en wanneer iemand iets beweert waar mogelijk een luchtje aan zit, dit verklaart doordat het CO2 gehalte aan het afnemen is, de kerosine in opslagplaatsen staat te wachten om over geladen te worden en de regionale producten worden afgezet in het land waar ze groeiden: Nederland dus.

A kwaliteit tulpen niet naar Engeland varen en aldus de kamers in de huizen van die zuinige Hollander weten op te fleuren. Tulpen die langer meegaan dan dat we gewoon zijn, die niet met een dag of wat hun koppen laten hangen maar zo gemiddeld acht tot tien dagen hun koppen blijmoedig in de lucht blijven steken. Waar de wakkere krant van Nederland nog steeds met veel ophef de gemoederen van de Bekende Nederlander naar voren weet te brengen, wij volop op de hoogte worden gesteld van de liefdesperikelen die nog steeds opgang doen en waar ik absoluut niet op zit te wachten, hoewel een smadelijke overstap van een man als Haga en de filosoof die schuil gaat in Baudet, en nog steeds het gemis van Meester GBJ, hetgeen iets aangeeft omtrent de leeftijd die in mij schuil gaat…