ZAADjes!

Als je maar lang genoeg de zaadjes blijft strooien, de angst voor de twijfel, haat en de nijd dan zullen er plantjes gaan groeien, enige van het goed en anderen van het kwaad. Maar ook daar valt voor te kiezen, gelijk dat glas wat zich regelmatig aandient: halfvol dan wel halfleeg. Het is maar net vanuit welke overweging je uitgaat, wat het doel kan zijn dan wel alles wat je op een ander moment mogelijk als restafval terzijde schuift.


Het staat er zo mooi, alsof er geen wolkje te ontdekken valt: zorgen dat mensen werk hebben en dat onze economie weer gaat groeien. De zorg versterken, ook om voorbereid te zijn op een volgende gezondheidscrisis. Een sterke overheid, met een menselijk gezicht en de kracht om te beschermen. Alsof er sprake kan zijn dat Vonken overvliegen, we geen last meer hebben van Piraterij, dat Rechts van het midden niet door Links wordt ingehaald, dat de noodklok niet langer wordt geluid dan dat de klepel toelaat voor zover de klepel het niet op enig moment af laat weten.

Uitspraken worden gedaan die zich moeilijk laten omzetten in beloften en dat het fenomeen van die belofte welke schuld maakt, wordt ingelost. Dat er geen gejamaar wordt gebruikt wat zich laat vertalen in een gejammer, wanneer wordt gesproken over water dat de wijn aanlengt er toch nog voor kan zorgen dat ook wijn zonder alcohol de pruimenjenever op termijn weet te verdrin(gk)en. Laat staan dat Bier zich mag verheugen op een alcoholpercentage van 0,0. Wieckse Witte, Grolsch, Leffe en Trappist onderling de strijd aangaan met dat veronderstelde heerlijke van Freddy.


Ook dat komt de gezondheid ten goede, de pizza die tegen een hogere prijs wordt ingeruild voor een vegetarische Lasagne, het kiemvlees/kweekvlees de nieuwe standaard zal geen worden en dat vanuit de niet normale (Ab Normaal) situatie weer wordt afgestevend op de dingen die niet zo lang geleden heel gewoon waren. Dat uitspraken als ‘doe eens normaal man!’ hooguit in Geschiedenisboeken terug te vinden zijn en dat die kreet dat een bepaalde dienst het niet leuker kan maken overgaat in het (on)gemak waar menig ouder voor raadselen wordt geplaatst.

DigiD Dee denkt met u mee en DigiD Doet geregeld goed. Dat banken zich niet zichtbaar meer profileren in het winkelaanbod en dat het banken zijn die ruim de beschikking hebben over de ruimte die nu als vanzelfsprekend met linten wordt afgezet. En dat wanneer iemand van overheidswege een beroep doet op de samenleving er dit keer een coherent verhaal wordt afgestoken. Iets wat de meest simpele ziel kan volgen en er niet wordt geappelleerd aan de eigen verantwoordelijkheid en dat bekende vingertje een rol gaat spelen. Ik bedoel maar: wat bedoel ik eigenlijk?!

Mij rest niet veel meer dan wat wordt afgebroken wederom wordt opgebouwd, maar… het moet eerst slechteren wil het beteren!