OgE dan wel hoe OOgt het?!

Ogen spreken niet, al beweren velen het tegendeel wanneer zij het hebben over ‘sprekende ogen’. Neen, het is het geheel wat zich rondom de ogen afspeelt, waarbij ooglid en wimper en het totaal van een gelaatsuitdrukking van deze omschrijving worden voorzien. Het vernauwen van de oogleden. De frons die zich voordoet, de rimpeltjes die verschijnen wanneer een lach uitbreekt en de somberheid die zich rond de mondhoeken voltrekt. En dat totaal wordt veelal teniet gedaan wanneer er een balk verschijnt, om de herkenbaarheid van de ander te gaan beperken. Maar hoe kan ik dit uitgangspunt gaan bewijzen. Door de ogen uit hun kas te rukken?! Een nogal gewaagde onderneming want wie garandeert mij dat ik ze op een ander moment weer op hun plaats kan brengen?


Hooguit dat pupillen iets kunnen verklaren omtrent de ‘gemoedstoestand’ van de ander wanneer deze zich te buiten is gegaan aan wat illegale middelen. Vernauwde pupillen terwijl het licht het af laat weten, verwijde wanneer er sprake is van een duister vermoeden waarbij wederom het licht een rol gaat spelen. Het zweet dat uitbreekt tijdens een angst die niet alleen het adrenaline gehalte verhoogd, maar ook zorgt dat er sprake is van een gevaarlijke situatie, waarbij vechten, vluchten of bevriezen zich manifesteert. Maar dat laatste doet zich minder vaak voor bij de mens dan bij een dier: dat probeert te ontsnappen door zich ‘dood’ te houden.


Vanwaar dit bericht? Heel simpel. Ellen schonk mij weer eens een foto van een werk dat recentelijk uit haar penseel vloeide. Maar… dat deed zij op een zodanige manier dat het wel even wat oefening vergt om dat beeld voor ogen te krijgen. En wanneer je bedenkt dat zij mij al eerder de vraag heeft gesteld wat ‘oge’ zou kunnen betekenen, tijdens haar stappen door de stad, heb ik daar nog steeds geen antwoord op kunnen vinden. Maar nu zij mij daarop heeft geattendeerd, zie ik her en der ook in mijn buurt dat intrigerende ‘oge’. Een vorm van graffiti waarbij het mij totaal onduidelijk is wat de maker hier voor ogen heeft. Ogen bij mij met een n terwijl die andere oge anders ogen dan dat het de bedoeling kan zijn.

OGE Tags misschien?!