Jaar: 2020

… het is me het jaartje wel!

Aangeschoten doorgeschoten, op zich niet zo’n verwonderlijke combinatie dankzij het speurgedrag van sociaal rechercheurs. Want ook sociaal rechercheurs zijn ervoor opgeleid om hun neus in dubieuze zaken te gaan steken. Gelijk ook het verkeerd invullen van een vinkje de belastingdienst op het spoor kan zetten van mogelijke frauduleuze handelingen, waardoor de staatskas dit keer niet wordt gespekt, maar eerder van de nodige pecunia wordt ontvreemd. Verduistering is een ding, de sociale controle op een ander een tweede ding en wanneer er een opvallend dure auto geparkeerd staat voor een sociaal huurflatje kan dat de verontruste burger aansporen om daar anoniem gewag van te gaan maken.

Dat niet alleen de overheid over je schouder meekijkt maar dat ook een wat argwanende, jaloerse burger er niet voor terugdeinst om in dat geval het gedrag van de ander van vraagtekens te gaan voorzien, de achterdocht in bepaalde mate nog steeds toeneemt en dat door het langdurig thuis te moeten blijven er aandacht ontstaat voor die bijzondere buurman, die buurvrouw die hoort dat er een hondje blaft en zeker weet dat daar geen belasting voor wordt betaald, een derde eenvoudig de schouders ophaalt en een vierde besluit om zich niet met de zaak te gaan bemoeien, dat zonde vindt van de energie, dat alles komt eenvoudigweg boven drijven als men de straat waar men woont, de wijk waarin men verblijft bij gebrek aan beter aan een nadere beschouwing door middel van een vergrootglas onder de loep neemt.

Een betere afsluiting van dit oude jaar kan ik me niet voorstellen en dat verhaal van de goede voornemens, ook dat zal een totaal andere wending kunnen krijgen. Want dat het jaar zo ambitieus begon en niet veel later van een intelligente lockdown werd voorzien, dat had niet van doen met de goede voornemens. En dat het einde van dit jaar een bijkans volledige lockdown zou kennen, dat had de afdeling Kommer & Kwel van de Overheid absoluut niet in de glazen bol zien aankomen. Met bollen is het dit keer toch al wat minder gesteld, de tulpen op de Bloemmarkt in Amsterdam leggen bijkans het loodje en waar menigeen denkt dat de overheid geen ballen kent, zou voor de verandering een terugblik kunnen werpen op de afgelopen maanden, waarbij de Grap was dat de man in kwestie het heeft moeten afleggen met de modieuze schoenen van Hugo (neen, niet de Groot!)

En waar de overheid nederig boog omtrent de toeslagenaffaire om vervolgens die bonus die werd toegezegd in handen van de werkgevers te leggen daar waar werkers in de frontlinie met gevaar voor eigen leven werden aangestuurd door de leiders van het team dat met grote regelmaat bij elkaar kwam door middel van beeldbuizen. En op die manier claimden ook in aanmerking te komen voor die bonus. Hoe scheef wil jij wonen en kun je voor 6,21 per dag fatsoenlijk eten tot je nemen?! En hoe druk hadden de voedselbanken het dit jaar door al die zzp’ers die geen nagel meer hadden om hun gat te kunnen krabben. De hoeveelheid antidepressiva die werd voorgeschreven, de eenzaamheid die maximaal floreerde, de uitzichtloosheid wanneer familieleden niet veel meer konden doen dan voor het raam te blijven zwaaien en de Koning zich geen reet aantrok van wat in Nederland gangbaar was, zich een boot permitteerde, 5 % in loon vooruitging en Maxima voor een tweede keer dezelfde jurk droeg die zij van een gerenommeerd ontwerper had gekocht.

Maar een ding tekende de vooruitgang: dat gestuntel met die hoedjes bij de opening van Prinsjesdag en het feit dat Wopke eerst niet, dan overweegt en dan juist wel weer voor het CDA als lijsttrekker de gang in Nederland naar het stembureau weet in te zetten. En waar al die miljarden aan steun op gestoeld zijn…?! Voor een deel op het pluche van de Tweede Kamer, terwijl de Eerste Kamer wordt geconfronteerd met een leegloop aan leden van het Forum voor Democratie. Paul Klitorius waar ik al eerder melding van heb gemaakt en ene van Haga die dan maar besluit om van de ene partij over te stappen naar een andere, een soort van Hink Stap Sprong waar ook Henk Knol meer door in beweging schijnt te zijn gekomen. En Mark weet niet beter te doen dan zich voor te gaan bereiden op een vierde termijn simpelweg door gebrek aan beteren.

En Geert? Die heeft nog steeds diezelfde kapper, heeft geen klagen omtrent zijn beveiliging en die TB, zijn naam is mij momenteel ontschoten, verheugt zich op Slob die ternauwernood van zijn Slab is verlost en een pleidooi houdt omtrent zijn geloofsovertuiging. Iets met een kerkgenootschap dat onder de noemer GGV al eerder mijn berichten mocht halen, gezien de woorden die het tomeloze mondkapje heeft uitgesproken. En dat was ook al een openbaring, gelijk dat applaus dat in geen theaterzaal meer was te horen, hooguit op straat aan de vooravond van het moment waarop Tweede Kamer leden ervoor kozen om het hazenpad te kiezen en geen jager de euvele moed had om met hagel op hen te gaan schieten… En dit alles onder de noemer (terug naar de titel ajb).