BEDE-VAART

Het is altijd heel lastig om veelzijdige kunst onder een noemer te plaatsen. Tenzij je besluit om daar een titel aan te plakken. BEDE-VAART is daar vandaag een voorbeeld van. En wanneer het Bolwerk in Alkmaar zich voor zo’n manifestatie leent, dan kan het haast niet anders dan dat je van de ene verrassing in de andere valt. Wanneer de Kunstuitleen Alkmaar zich leent om de organisatie op zich te nemen, folders laat maken waarin tekst en uitleg bij de beelden wordt gegeven en ook de kunstenaar wordt genoemd, kan het haast niet anders dan dat de nietsvermoedende toeschouwer zich door de interpretatie van de maker zich laat verleiden om iets van dat werk met andere ogen te gaan bekijken. Nu weet ik wel dat het een meer zal aanspreken dan het andere, dat ook een derde daar een uitgesproken mening over kan hebben, dat neemt niet weg dat in het Grote Kerk kader van alles uit de kast is gehaald om een zo rijk mogelijk evenement van dit gebeuren te gaan maken. Of dit nu de Klim naar de Hemel is, Perspectief dan wel die eerder genoemde bede-vaart, ieder haalt eruit wat voor hem of haar van belang is. Dat gerefereerd wordt aan een vorm van pelgrimage, dat ook de Grote Kerk een startpunt was van deze tocht, dat zowel de Jacobsstaf als Jacobsschelp zich nog steeds in deze kerk bevinden en deze nog steeds te bewonderen zijn, dat er vanuit een zandstenen zuil wat stof werd meegenomen, dat verklaart het plaatje met die verschillende lijnen waar ooit nagels de stof hebben verzameld. En dat maakt het voor vandaag eigenlijk wel weer heel bijzonder, naast de werken die ik een eigen beeldverhaal laat vertellen. Want heeft het wel zin om de diepere bedoelingen van die verschillende kunstenaars hier nog eens naar voren te brengen, wanneer de flyer als zodanig daar voldoende uitleg over geeft”!


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl