GEZOND (we)er op!

Ben je in voor wat flauwekul? Geen beter vermaak dan leedvermaak, waar je dan weer geen belasting over hoeft te betalen. En iets van een pot die de ketel attendeert op het feit dat roetzwart tegenwoordig ook niet meer kan, laat staan dat de schoorsteenveger zich excuseert omtrent het dragen van een hoge hoed, die hij tijdens zijn werkzaamheden bij het passeren van een dame afneemt, hoewel van dames kan ternauwernood nog sprake zijn, gezien de kleding die zij heden ten dage dragen. Gescheurde broeken, een topje dat een dikke buik niet kan verbergen en voor je het weet is het gedaan met het nafluiten door een bouwvakker die op zijn manier zijn decollete tentoonspreidt. Ik bedoel maar wie zit op dit moment op mijn flauwekul te wachten?!

Tiergarten

Niemand toch en als er toch een iemand is: welterusten voor straks en morgen: GEZOND weer OP!