Hoger, sneller en weg met de vertraging!

Het kan bijzonder zijn wanneer je je eigen stad vanuit een totaal ander standpunt kunt gaan bekijken. Neem een bootje, vaar door de eeuwenoude grachten, kijk rondom en rechtsom en dan weer linksom, vooruit en achteruit en wanneer je denkt dat je dat wel gezien hebt, doemt daar het Noord-Hollands kanaal op, waar de hoogbouw aan de oevers van datzelfde kanaal het gezicht gaan bepalen. En waar de oude Ringersfabriek wordt ontmanteld en daar straks allerlei niet te betalen appartementen de laatste geuren van de chocolade zullen gaan verdrijven.

Want Ringers kersenbonbons mochten zich verheugen op de nijvere handen van dames die daar een laatste draai aan gaven. Niet eerder dan dat zij misselijk hadden gegeten aan die kersenbonbons, opdat zij tijdens het werk het wel nalieten om daar nog van te gaan snoepen. Zalen vol en de rondleiding die wij daar kregen had geen andere bedoeling dan daar te gaan werken, na afloop van de schooljaren. Althans, dat staat mij nog voor de geest en waar de paardenmarkt zich kenmerkte door de bodediensten die daar hun diensten aanboden, een markt dat zich kenmerkte door de snelheid van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, het had wel wat zeker wanneer je plaatjes uit die tijd onder ogen komt.

Maar nu is het hoger, sneller, meer en vlugger. En de tijd die blijft vooral hetzelfde: nog steeds vierentwintig uur in een dag en ook een week kent nog steeds zeven dagen. Maar nu wel even anders…