Klop… t.

Zondag, 26 augustus 2018.
En wat Paul vervolgens te berde brengt, is in de regel niet mis. Stel je voor dat hij bij zijn voordracht grijnslacht en zie hem dan ten voete’ uit. Nu weet ik wel dat hij een n ontbeert, maar in de regel staat dit hem absoluut niet verkeerd. Hij zal het immer mij steeds leren: het kan zomaar weer verkeren! DE KLOP VAN EEN BANG HART
NIET VOORSPELD, TOCH UITGEKOMEN
EEN UITGEWOEDE STORM DIE ZACHTJES HUILT
*
IK SLA EEN KRUIS EN DOE NIET VEEL
*
WANT AL BIDT MENS ZICH NAAR ‘T PARADIJS
HET BLIJKT EEN VRUCHTELOZE REIS
JE WORDT ER NIET GELUKKIG VAN, INTEGENDEEL
GEEN LIEF OF LAUWERTAK
DIE JE EROM VERWARMT OF NAAR JE WUIFT
*
REST NACHTBRAKEN AL ZIJN DE FLESSEN LEEG
EN WACHTEN, WACHTEN
WACHTEN TOT DE DAG AANBREEKT
*
DE WANHOOP OVERWAAIT MAAR NIET VERDWIJNT
OMDAT MEN NERGENS VEILIG IS
TENZIJ MORSDOOD OF ONGEBOREN BLIJFT


iGer.nl


iGer.nl