NEUZELARIJ

Als alle neuzen dezelfde kant op staan, loop je weinig kans op geneuzel. Ofwel de polemiek van de politiek, als ware het een van regeringswege verzonden brief. Hetgeen doet denken aan een encycliek, waarbij vooral de nadruk komt te liggen op dat laatste: kliek. Met een c dan wel een k, maakt in dit geval niet zoveel uit. Het gaat immers om die neuzen. En wanneer reuk en smaak het af laten weten, doemt een totaal ander scenario op: sneltesten. Nu staat de Staat voor het feit dat polemiek niet veel meer zijn dan wat pennenstreken, dat neemt niet weg dat er ook nog eens sprake is van een juridische haarkloverij. En dan te bedenken dat de kapperszaken nog steeds onder een embargo vallen, de thuiskapperij zich in het geniep voordoet en dat scharen en tondeuses niet aan te slepen zijn en menigeen met een verwarde dos verscholen achter een mondkap niet altijd is voorzien van een hoodie (wat dat dan weer moge zijn) er het beeld van de ander niet veel aangenamer maakt. Mondkapjes verbergen niet alleen de mond, maar de neuzen vallen daar ook nog eens onder. En op dat moment kan er sprake zijn van wat binnensmonds gemurmel, waar de neuzelarij in dit geval geenszins het laatste woord zal hebben. Vanwaar deze woorden? Niet zo moeilijk als je bedenkt dat het democratisch recht om te stemmen, weer de nodige vragen oproept.

Want wat die 37 partijen allemaal beweren, komt voor een belangrijk deel op hetzelfde neer. Vandaar die neuzen en nu het carnaval zich niet leent om hoer de spot mee te drijven, zal ook ik uit een ander vaatje dienen te tappen. want het tappen van bier is nog steeds voorbehouden aan de flesjes die uitsluitend bij de supermarkt voor 20.00 uur dienen te worden aangeschaft…


Stemmen! Een stemwijzer die niet veel meer doet dan je mogelijke voorkeur om te zetten in een partij die daar dan weer een voordeel uit zou kunnen halen. Waar Denk denkt dat BIJ1 iets met imkers van doen heeft, en Vonk er alles an gelegen is om over te springen, waardoor de brand niet meer te blussen valt. Waar Boreaal het gedachtegoed van Krol een zodanige invloed heeft op de 50 plussers, die dan weer op hun beurt het idee ontwikkelen dat de PvdA het wederom moet gaan afleggen ten opzichte van Wopke die zijn schaatsen dit keer ergens op zolder heeft verborgen. Foutje bedankt, zou wijlen Rijk aan de arme bevolking hebben meegedeeld. En waar de SGP voor staat daar kan de CU nog een puntje aan gaan zuigen! Als het maar Gristelijk is en de Bible Belt in ere wordt gehouden. Bedenk ik dit keer ter plekke wanneer ik die borden in ogenschouw neem. Dat neemt niet weg dat ik gisteren een eerste teken van het voorjaar heb gezien een dagpauwvlinder die waarschijnlijk de weg is kwijt geraakt, dan wel in een overwinteringsmodus terecht is gekomen.

Helaas zul je het dit keer zonder beeld moeten doen, want de vlinder… die vloog weg!