Oud niet, nieuw wel…

Wordt oud iets nieuws of wordt iets nieuws bij voorbaat oud? Het zal wel weer een kwestie van ff wenne’ zijn, tenslotte is het slechts een cijfer dat verspringt. Waarbij de drempel van de overgang gepaard zal gaan van vele knallen, waarbij het luchtruim wordt doordrenkt van fijnstof en ook het spectrum zich voort zal blijven bewegen. Zoals vanzelfsprekend alles in beweging blijft, hooguit ergens een vinger wordt gemist, een hand verdween en bij sommigen het licht in het donker voor altijd wordt omgezet. Want ook dat zijn de risico’s die zich kunnen voordoen wanneer een 7-klapper besluit om in een 8-klapper te veranderen. Of die pijl in plaats van het luchtruim te kiezen verandert in een voetzoeker. En ik niet veel meer kan gaan doen om juist deze overgang door een omissie mijnerzijds te veranderen in het beeld dat Martin en Alie juist wel hebben gedaan: een kerstwens te sturen.

Spijt heb ik dat de man die zich geregeld als mijn maat manifesteert juist door mij is overgeslagen, terwijl hij vaak nergens om vraagt. Boetedoening en de nodige weesgegroetjes zijn eigenlijk niet aan mij besteed, dat Onze Vaderen elders vertoeven zal ook niet vreemd zijn. Tenslotte verkeren wij beiden in het grootvaderschap en zijn het juist de kleinkinderen die je erop attenderen, dat grijs zijn niet altijd gepaard gaat met wijs zijn.
Of dit ook voor Martin van toepassing is durf ik eerlijk gezegd te betwijfelen, maar dat dit op mij van toepassing is… de beste wensen kan ik nog altijd naar voren blijven brengen!


Bij deze dus!