PATATTENMONACHIE versus BANANENREPUBLIEK.

Wat maakt het verschil?! Allereerst het continent, de een op het noordelijk halfrond, de ander op een zuidelijk. De een een Koninkrijk en de ander een Republiek. De een met een bevolking van zo’n 17 miljoen burgers, de ander misschien wel met de helft daarvan. De een met duidelijke seizoenen, de ander met veel hogere temperaturen hoewel ook daar sprake is van een verandering. De een met een President en de ander met een Minister President. En waar de een zich manifesteert door een bepaalde vorm van vriendjespolitiek, kan ook de ander er niet omheen: het heet dan alleen anders: netwerken.

Maar de overeenkomsten liegen er niet om: wat achter de schermen plaatsvindt daar heeft menigeen geen weet van, wat voor de een vanzelfsprekend is, kan voor de ander een vorm van lijden worden. En waar leiderschap als vanzelfsprekend wordt gezien, zijn het juist die verborgen agenda’s die het geheel ogenschijnlijk geen tekort doen, maar desalniettemin toch voor een grot deel der bewoners nadelig kan gaan uitvallen. En wanneer een politicus bepaalde zaken aan de kaak stelt, dan wordt dit hem of haar niet in dank afgenomen en wordt er gekeken of er niet via een ‘Koninklijke Weg’ een andere Toekomst kan worden voorgeschoteld… Vertrouwen dat plotsklaps overgaat in wantrouwen, waarbij het algemeen belang geregeld moet wijken voor een ander belang, waarbij het niet verstandig is om direct met al je troeven op tafel te komen en wanneer afwegingen gemaakt dienen te gaat de achterkamertjes politiek een wezenlijke rol spelen. Daarover praten laat staan uit de school klappen, dat is vanzelfsprekend ‘not done.’ Een Nederlandse vertaling weet ik op dit moment niet naar voren te brengen. Hooguit zou ‘dat doe je niet joche’ daar mogelijk voor in aanmerking kunnen komen…


Verkenners waren het tot het moment waarop een bom werd gemeld. Alles in rep en roer en tot overmaat van ramp was er geen zwarte hoes meet te vinden. En met het huidige bestand aan digitale toestellen is het slechts een kwestie van de lens daarop te gaan richten om even later de letterlijke tekst te kunnen lezen. Dat heeft niets te maken met de zogenoemde scherptediepte die zich bij een doorsnee foto kan voordoen, maar meer het vermogen om dankzij de vele pixels alsnog kennen te nemen van zaken die eigenlijk niet zichtbaar hadden mogen worden. En wat dat betreft zullen er waarschijnlijk nog vele overeenkomsten zijn tussen die beide genoemde voorbeelden: een PATATTENMONARCHIE versus een BANANENREPUBLIEK!