Theater

Vrijdag, 24 augustus 2018.
Natuurlijk heb ook ik de nodige favorieten en de komende dagen zullen gedichten van hun hand de revue gaan passeren. Hun namen doen er dit keer wel toe te weten: Petra, Nina, Paul en vooruit, ook een paar gedichten van mijn hand. Dat wij allen leden zijn van de DichtersKringAlkmaar is een gegeven dat voor intimi als bekend mag worden verondersteld. Maar voor hen voor wie dit een onbekend iets is: wat let je om eens te gaan kijken op de website van de DichtersKringAlkmaar en wie weet inspireert het je om eens een bijeenkomst bij te wonen of, nog liever, eens een kijkje en een luisterend oor te lenen wanneer dit illustere gezelschap bij en met elkaar verkeert!
Petra heeft het genoegen om dit bal dan wel deze reeks te openen met een variant op ‘het leven als een schouwtooneel’ te weten: THEATER.
IN DE KRING VAN LICHT
GAAN MASKERS AF TOT NAAKTE WAARHEID,
GAAN MASKERS OP OM TE BEGOOCHELEN,
TE VERLEIDEN TOT GELOOF IN DEZE
WERELD VAN ILLUSIE EN KLEUR.
DE ZAAL KIJKT TOE, SCHENKT BIJVAL.
ACTEURS BUIGEN, GAAN DE BUS IN
NAAR LEVEN ZONDER SCRIPT
DAT KLUCHT EN DRAMA DRAAGT
EN WAAR APPLAUS ZEER SCHAARS IS.


iGer.nl


iGer.nl