Van de weg weg, ventweg.

STRIJKGOED. // Het leven laat wat sporen na, / de dood kent veel gedaanten; / als ik het leven laat / voor wat het is, anderen verhalen. // Rimpels zijn weer recht gestreken / en oprecht, wordt in de kist gekeken. // Het leven laat wat sporen na, // uiteindelijk wordt alles // gladgestreken.
Wat zwaarmoedigheid aan de ene kant en het realisme aan de ander kan ervoor zorgen dat ik niet alleen treurnis naar voren breng, maar ook dat wat ons uiteindelijk toch te wachten staat. Een kist, muziek, wat bloemen, nabestaanden, vrienden en misschien een enkel belangstellende en dan is het klaar, of begint het dan pas?!
Zondag, 4 juli 2021.