Achilles

Neen, je kon hem moeilijk van uitglijders betichten, ver voor die tijd had hij zijn strategie al bepaald. Zijn geest was scherper dan het mes dat hij hanteerde om zo zijn opponent te fileren. Hij was zich bewust van de Januskop waarachter zijn ware aard schuil gaat. Hij kon zich verheugen op de schare die hij als zijn aanhangers beschouwde en schuwde niet om vreemde woorden te gebruiken. Waardoor de meute steeds meer vertrouwen in hem kreeg en hij zich opmaakte om op een zekere dag zijn slag te slaan.

Zag zichzelf in zekere zin als een verlosser, maar waakte ervoor om zijn grote voorbeeld, Achilles, zijn zwakke plek te tonen. Want hij was zich bewust dat ook hij een zwakke plek had: het vrouwelijk schoon. Niet fysiek, daar had hij geen belangstelling voor gezien zijn narcistische inslag, maar vrouwelijk schoon in de kunst. Daar kon hij zich totaal in verliezen en waar hij een hang bespeurde om ook die kunst te bezitten, daar had hij vele mogelijkheden tot zijn beschikking.

Mensen die de overtuiging hadden om zijn pad te volgen, waren niet te beroerd om deze voorkeur daadwerkelijk in daden om te zetten. Hij kreeg dan ook voldoende aanbiedingen en had van alles voor het kiezen. Naarmate hij ouder werd bespeurde hij ook dat hij steeds kritischer werd. Met pulp hoefde men niet aan te komen, gerenommeerde kunstenaars als Klimt en Toorop hadden zijn voorkeur. En hij kon zich beroepen op het feit dat niet alles zichtbaar mocht zijn, had hij besloten om een geheime kamer te laten bouwen. Waar hij meerdere malen per dag in te vinden was.

Een verhaal dat ik mogelijk aan mijn duim te danken heb, ware het niet dat wat ik in mijn kronkels naar voren breng zich mogelijk bij anderen concreet voordoet. Geen idee waar dit zo mogelijk zichtbaar is, maar het zou mij niet verbazen dat dit zich op bepaalde niveaus zich voordoet.


Denk simpelweg aan machtshebbers en vul dan dit verhaal zelf maar in!