Als voor dan…

Niets is zo veranderlijk als… en dan kun je een veelheid van voorbeelden de revue laten passeren. Het weer, de materie in welke vorm dan ook, een virus dan wel een omstandigheid en niet in de laatste plaats de mens in alle vormen van verschijnen. Een man, een vrouw, een paar, een echtpaar, een kind, een ander kind, een doorsnee kind dan wel een kind dat huist in een verkeerd lichaam, een verandering van sekse, een travestiet, een alchemist dan wel een tovenaar.


Een clown, een acrobaat, een manager, een baas, een horige, een volger, een leider en niet in de laatste plaats een anonymus. Een plek, een plaats, een wolk, een volk, een rijkaard, een snoodaard, een zinsbegoochelaar, een evenwichtskunstenaar, een onderdanige, een boventallige, een kust en een keur dan wel een zoen desnoods.


Een huismus, een thuismus, een olifant en een porseleinkast, een muis en een huis, een zaak en een kraak, een halszaak in de vorm van een galg, een woord, een moord, gestoord, iets wat je niet hoort…


Of iemand die je tegenkomt bij de HEMA, Jan genaamd die nog steeds inkomen weet te genereren door simpelweg werk te verrichten waar hij ooit een opleiding voor genoten heeft. Eerst de A en toen de B op D & B voor de onbekenden Duin & Bosch, Dijk & Duin en tegenwoordig Parnassia. Een zeldzaam plantje dat iets weergeeft van die mens die zo veranderlijk is als de… vul opnieuw het een en ander in en begin dan weer met: ‘niets is zo veranderlijk als…’


Maar voor als mag je ook het woord dan gaan gebruiken, want als en dan zijn dingen die ertoe kunnen gaan doen!