Op het gevaar af…

Da’s helder en niet geheel zonneklaar…