Ambitie!

Alkmaar heeft HET! Wat?! AMBITIE! Of het nu Kaeskoppenstad betreft, het 500 jarig bestaan van de Grote Kerk, de kaasmarkt op dinsdagavond en de vrijdag, Alkmaars Goud dan wel de Victorie (brug die ruim een jaar openstaat), de Leeghwaterbrug die iedere keer opnieuw voor overlast weet te zorgen, het Noordwest Ziekenhuis dat zorgvuldig schijnt om te gaan met het kappen van bomen in het oudste stadspark van Nederland, de grachten die nog steeds niet zijn gedempt, het Huis met de Kogel en het Fnidsen dat ‘d’oude stad’ vertegenwoordigt, de kroegen rond de platte stenenbrug en de Victorie die op 8 oktober ieder jaar wordt gevierd met een Grote Middagoptocht, een deel van Sint Pancras dat tot Alkmaar behoort en een ander deel in Koedijk, de Rijp, Graft en daardoor ook nog wat polders, een Huis Vuil Centrale die roodgekleurd de horizon vervuilt, een Taqa Theater de Vest, een Grand cafe Klunder en een bioscoop onder de noemers van Filmhuis Alkmaar en Vue, een poppodium onder de noemer Victorie, het Beatlesmuseum in de Pettemerstraat, Tiny houses op het voormalige terrein van de gasfabriek, het Ringerscomplex en velerlei andere complexen die voor de nodige hoofdbrekens weten te zorgen.

Een enthousiaste Burgemeester van Christelijke huize, een penningmeester die er zijn hand niet voor omdraait om 1 miljoen euro uit de kas te halen en daardoor in staat is om een wielerevenement te organiseren. Ondernemers die een duit betalen en andere ondernemers die hun omzet in deze week gigantisch zien dalen, een bloemrijk bolwerk op termijn en wanneer de tulpen in Amsterdam bij elkaar te bossen zijn, kan hooguit de bloemenpracht rondom Alkmaar enig soelaas gaan bieden.

Een zeker chauvinisme is mij bepaald niet onbekend en wanneer ook de World Press Foto in die eerder genoemde Grote Kerk te bezichtigen valt, heb je voor die tijd al een blik kunnen werpen op die stalen tegels die de ‘Walk of History’ van de hand van Pauline Bakker in de Langestraat kunnen bewonderen…

Stad en ommeland zijn er klaar voor vanaf vandaag tot en met zondag, de aaibaarheid van de deelnemers uit verschillende landen uit Europa behoort tot de mogelijkheden, de binnenstad is bijkans niet bereikbaar en leveranciers van horecagelegenheden zien zich gedwongen om van de waterwegen gebruik te gaan maken. Wanneer een enkeling probeert om naar zijn arbeidsplek op de fiets te gaan, loopt deze de kans wat te laat op zijn of haar werkplek te arriveren. Je moet er wat voor over hebben, wanneer de ‘vaart der volkeren’ een stad als Alkmaar aandoet. En wat dit op termijn zal gaan betekenen…?! Geenszins een raadsel, maar meer een gezonde hoop op overtuiging!