Open brief aan Kees O.

Hoe Kees het bedenkt, is mij een raadsel. Is het zijn ongebreidelde geest die er geregeld met hem vandoor gaat, zijn het zijn nachtelijke droomavonturen die hem op allerlei slinkse wegen proberen te verleiden, dan wel is het een kwestie van dit masjien zodanig gaan bewerken, dat er eenvoudige vragen aan het eind uit komen rollen, ik heb werkelijk geen enkel idee. Nu hoeft dat ook niet direct, gezien de vragen die Kees bij elkaar heeft weten te sprokkelen, zowel cultuur, muziek, geen zang noch dans maar wel een dirigent die elders op de bok heeft gestaan. Is het hulpje van Sinterklaas een ZZP’er dan wel een freelancer, ligt het midden van Nederland in het NUL der NAUW en heeft Rembrandt met zijn Nachtwacht in de loop der tijd het nodige ingeleverd…?! Het beroep van de vader van de helaas te vroeg overleden Alkmaarse cabaretier Bert Klunder valt, in de regel, niet ver van zijn boom. Ik heb een poging ondernomen om op zijn vragen een geschikt antwoord te gaan vinden, weet helaas niet of ik hierin geslaagd ben, weet wel dat mijn bevindingen kant noch wal zullen gaan bereiken. Maar ook dat doet er vandaag niet toe, ik heb er wat van gebrouwen maar ben absoluut niet geslaagd voor het examen van bierbrouwer. Doe het er maar mee!

Mijn Heer!
Allereerst wil ik u mijn welgemeende complimenten maken omtrent de creativiteit die u bij deze quiz tentoonspreidt!

Nu weet ik wel dat door wik ipedia eenieder in staat wordt gesteld om de mogelijke vragen hieromtrent te beantwoorden, laat Afarensis zich bepaald niet onbetuigd, hetgeen doet vermoeden dat het hulpje van Sinterklaas er niet aan ontkomt om het vak van onderwijzer naar voren te brengen, laat Cornelis (Kees) Mondriaan van zich horen en geniet de abstracte kunst door die eerste primaat geheel onbedoeld zich van de bok af laat (ge)leiden. Dat de vierde man van Gerard niet alleen Matroos was, maar zich ook nog eens door een ezel liet paaien, ook daar heeft u geen gelijk in kunnen hebben…

Dat ik van de gelegenheid gebruik maak om het een dan wel het ander te laten passeren, mijn kijk op het surrealisme geen andere wending heeft gekregen en dat u van dit bericht de ballen niet snapt, ook dat heeft geenszins een bedoeling dan hooguit de persoon die GIJ ZIJT op een ander dwaalspoor te brengen!

En wanneer rechtshandigen de snaren verwisselen opdat linkshandigen de toonladders zullen gaan vergeten, ook dat duid ik u niet euvel! Tenslotte ligt, als eerder naar voren gebracht, het midden van Nederland simpelweg in NUL der NAUW en wanneer u het nu benauwd krijgt…

loop je de kans dat dit bericht bij deze vandaag zichtbaar wordt op dat blog waar ik mijn aandacht terdege op blijf richten!

Een genoegzame avond toegewenst en nogmaals, mijn meer dan hartelijke dank!
vrindik