Anders zijn?!

Eigenlijk weet ik niet wat ik met deze foto aan moet. Het heeft te maken met het feit dat er wel een expositie was op de Paardenmarkt, maar ik niet in de gelegenheid ben geweest om de informatie tot mij te nemen. Dus is er vandaag wel een plaatje, maar neem ik de vrijheid om daar zelf dan maar een praatje aan te gaan koppelen. Waarschijnlijk heeft het te maken met het feit dat er al in Alkmaar een bootjesparade is geweest, alles in het teken van de regenboogvlag. Heeft het te maken met een vorm van ‘anders zijn’, soms letterlijk en vaak ook figuurlijk. En dat anders zijn geregeld gepaard gaat met een mens in een verkeerd lichaam, vallen op hetzelfde geslacht dan wel in een transitie komen te verkeren. Of drag queen zijn, dan wel al die andere vormen van LHBTIQ en nog wat meer afkortingen. Of gewoon mensen met een randje, zonder dat er sprake is van een rafel. Mensen die mogelijk afwijken van de norm, alsof de norm voor iedereen bepalend is. Een standaard, uitgangspunt, een waarde die mogelijk aan erosie onderhevig is. Waarbij de Grote Gemene Deler bepalend is. En het kleinste gemene veelvoud aan waarde verliest.

Voor vandaag echter bepalend en waar morgen vaak een kwestie van afwachten is…