ANGST

ANGST! Een gevoel wat je bekruipt en waar je niet goed raad mee weet. Maar dat is wel een zeer eenvoudige omschrijving van het begrip angst. Natuurlijk zijn we bang op dit moment, en waar de een wat laconiek reageert (‘het zal zo’n vaart niet lopen, ik sport, leef gezond en val niet in de risico categorie’), zal de ander hem met beide billen knijpen. ‘Hou vol’ is het credo, maar de mens is nu eenmaal geneigd om wederom grenzen op te gaan zoeken. Nieuwsgierig als de mens is, de beperkingen die hem worden voorgehouden, zullen de ene mens krampachtig doen krimpen terwijl de ander net zo makkelijk doorgaat met het schudden van de hand, het geven van een zoen dan wel die verdiende schouderklop gaan geven.

Want dat zijn we zo gewend en in deze situatie is de kans groot dat wij weer in de oude patronen vervallen. Terugvallen als het ware in die vanzelfsprekende gewoontes die op dit moment als ongewenst dienen te worden beschouwd. Want het zal je maar gebeuren wanneer jij je aan al die richtlijnen houdt en de ander zich daar geen moer van aantrekt.

Angst heeft voor mensen een signaalfunctie voor dreigend gevaar en onheil. Het belemmert, gedurende enkele ogenblikken, het handelen en denken. Daarna volgt de afweerreactie. Deze reacties kunnen verschillend zijn. Vloeken, agressie, boosheid dan wel schelden en slaan voorspelbare fenomenen.

Mensen reageren verschillend op prikkels die angst of onheil veroorzaken. Maar er ontstaat een probleem als iemands reactie voor hemzelf of voor zijn omgeving als ‘verstoord functioneren’ wordt omschreven. Wanneer angst zich manifesteert in situaties waarin het geen enkel nut heeft en alleen maar hinderlijk is, spreekt men van een angststoornis.

En wanneer iemand op dit moment tegen iemand anders zegt ‘doe eens normaal, man’ kan dit duiden op het feit dat we onderweg zijn om een abnormale situatie ( 1 1/2 meter van elkaar af) weer te gaan normaliseren, edoch daar kan op dit moment ABSOLUUT NOG GEEN SPRAKE VAN ZIJN! Want voor je het goed en wel beseft kom je onder behandeling van een GGZ hulpverlener …

Blijf elkaar aanspreken op dit huidige gewenst gedrag en handel daar dan ook naar!