bedrOGEn?!

DE WERELD DRAAFT DOOR, en ik hobbel de andere kant op. Doe straks wel een beroep op je verbeelding, om toch met iets aan de haal te gaan waarbij de geest wordt uitgedaagd om het sprookje dat in je hoofd gestalte krijgt, in woorden te gaan vangen. Maar er zijn de laatste tijd veel van die momenten waar ik eigenlijk geen hol mee opschiet. Beklagenswaardig in zekere zin en ik betrap mij op gedachten dat de wereld mij gestolen kan worden.

Neen, ik ben geen kameleon, geen struis noch een vogel met griep, laat staan dat ik orde in mijn chaos probeer te krijgen. Neen een chaotische diagnostiek is zeker op mij van toepassing. En wanneer ik ten onder dreig te gaan in mijn eigen denkbeeldige chaotische situatie, kan het gebeuren dat ik spontaan uit mijn slof schiet. Waar ik dan later niet alleen spijt van betuig, maar ook nog eens versteld sta van de opstapeling die zich voor die tijd heeft voorgedaan.


Maar vooreerst doe ik een beroep op je verbeelding. Stap 1: sluit je af voor alles wat een prikkel zou kunnen geven. Stap 2: houd je ogen gesloten en laat geen toon je trommelvliezen gaan bewegen. Stap 3: Neem in je brein een kleurrijk beeld voor je (dichte) ogen. Stap 4: probeer even ZEN te zijn. Stap 5: neem een fictieve pen in je hand en begin te schrijven. Stap 6: schrijf aan een stuk door. Stap 7: ga nu niet alleen schrappen, maar plaats de woorden die je hebt, in navolgbare zinnen over. Stap 8: zorg ervoor dat in je schrijven zowel alle zintuigen een rol gaan spelen, dat er wat (wrange) humor aanwezig is. Stap 9: en wanneer je met je open ogen de zin(loze) woorden onder ogen komt, is stap 10: dat je een uitsmijter hebt die de lezer in verbazing achterlaat, bijvoorbeeld als door het volgende verhaal naar voren komt:’

‘Wanneer de wind wat luchtig waait, de halmen zwierig zwaaien, het korenveld zacht zoemend zingt, kleuren opgaan in elkaar, zonlicht dit beeld weet te verstrooien, de geur van gemaaid gras van elders komt, een vlinder verbijsterd neerstrijkt op een bloem, hoef ik niet veel meer dan, een nieuwe dag te begroeten.’

Maar dan kom ik tot het hoogtepunt van vandaag. Een beeld van LL die mij de volgende vraag heeft gesteld: heb jij enig idee wat deze woorden voor kunnen stellen?! Oeps, dat is me wat Heeft zij dit beeld gelOGEn. Of spreekt zij heel ingetOGEn. Heeft zij mij met dit beeld bedrOGEn? Of zijn het soms vragende kinderOGEn?
Eerlijk gezegd geen enkel idee, maar misschien worden mij (en haar) OGEn bedrOGEn…

dit keen niet gelOGEn!