Beelden

‘En, is ’t wat”! ‘Nou, reken maar! Hordes mensen die hun belangstelling laten blijken, nieuwsgierigen en nog wat ander loslopend volk. Afgeladen zalen vol met mensen die zich met enige moeite een weg weten te banen tussen het volk dat de tijd neemt om het werk tot zich door te lagen dringen. Mensen die zich vergapen aan de werken en mensen die schaamteloos gapen. Waarbij de indruk wordt gewekt dat zij niet direct op deze tentoonstelling zijn afgegaan. Zich opofferen om hun partner de gelegenheid te geven om op deze grauwe zondag de huiselijke haard te ontvluchten en zich te gaan vermeien in een museum. Om op die manier de mens te aanschouwen die getrokken door de kunst de zalen bevolken. HOMO is mens en waar de opdracht voor a.s. Donderdag deze mens betreft, wordt het nog een hele kunst om het beeld dat ik gemaakt heb aan de toets der kritiek te laten doorstaan. Zo eenvoudig als de spelende mens zich laat vastleggen, zo anders wordt het wanneer het woord economicus aan die mens wordt gekoppeld. Want economisch gezien is het werk van de man die zowel in het fotomuseum als in het Gemeentemuseum in Den Haag zich laat aanschouwen, zo simpel is het voor een persoon die de amateur status heeft verworven, bepaaldelijk niet. Waar de man het onzegbare in beeld heeft weten te vangen, waar het individu en de stilte die rondom hem of haar te vinden is, waarbij het geheel veel meer is dan de som der delen, is het delen wat hij met meesterhand doet, de enscenering zodanig verantwoord dat er bijkans sprake is van het volmaakte, zich iedere keer opnieuw weet (uit) te vinden, gelijk ook David Bowie de koersen in zijn leven heeft weten te verleggen, de naakte waarheid in zwart/wit en kleur van een dusdanige kwaliteit dat er zowel aanstoot aan genomen kan worden dan wel dit gegeven tot kunst weet te verheffen, dat alles doet bepaald geen recht aan de beelden die ik voor vandaag heb uitverkoren. Een beeld van de hand van de meester als een beeld dat ik vond in de kelder van het fotomuseum. Het een heeft nu eenmaal een ander effect als dat andere. Maar zeker is wel dat ik de komende dagen nog wat andere beelden tevoorschijn laat komen…


iGer.nl


iGer.nl