BEgin voor je BEzin

‘Iedereen is gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen.’

Woorden van George Orwell, waarbij Animal Farm een belangrijke rol speelt. Een zinsnede die opkwam, terwijl ik een beeld had van een tweetal varkens op een schuur die uit het geopende raam keken. Natuurlijk geen echte, want voor je het weet raak je verstrikt in een stikstofdiscussie die de gemoederen hoog laat opwaaien. Om over methaan en ammoniak maar de mond te houden, voordat Shell zijn plannen omtrent waterstof verder uit de doeken doet. Ook daar spelen miljarden weer een rol. loopt de technologie achter op de geschetste toekomst en waar de raffinaderij zich opmaakt om aardolie in andere producten te gaan leveren, benzine en diesel en niet in de laatste plaats stookolie, gooien overheidsbesluiten nog de nodige kolen op het vuur, opdat kernenergie zich als groene stroom kan gaan profileren.


Waar van de jeugd wordt verondersteld dat deze de toekomst hebben, ziet menig jeugdige zich genoodzaakt om het verlaten nest syndroom bij ouders weer in te gaan nemen. Waardoor botsingen niet uit te sluiten zijn en de strijd om het naakte bestaan zich op een ander niveau kan gaan ontwikkelen. Van enige eigen ontwikkeling kan immers geen sprake zijn, doordat ook die ouders weer in hun eigen patronen zullen gaan terugvallen…
Aanpassen dus en plaats maken voor de ander, terug in je voormalige slaapkamer en een beroep doen op de energiebehoefte, door je laptop, je tablet, je Iphone, en ook nog eens gebruik te maken van dat mobieltje in de vorm van waar deze in eerste instantie voor bedoeld was: telefoon. Om te kommunizeeren de toestand in de wereld direct te kunnen aanschouwen en je commentaar te kunnen leveren op de ontwikkelingen die zich elders voordoen. Dat Boris de pijp aan Maarten geeft, dat hij wel bereid is om zolang nog door te blijven gaan met zijn manier van politiek te bedrijven, de Brexit voorlopig alleen maar een Exit voor hem betekent.
Hetgeen me dan weer terugbrengt bij die beginzin.

Begin voor je bezin of was het mogelijk omgekeerd?