Betweters.

Er zullen altijd mensen zijn, die beweren het beter te weten. De zogenoemde betweters. Je komt ze in alle rangen en standen tegen, het gelijk is veelal aan hun zijde te vinden en zij maken er een zaak van om dat gelijk ook te halen. Of dit nu de politiek betreft, het klimaat, de hoogspanning van een elektriciteitsnet, de benzineprijs, de vaatjes waar het een of ander uit wordt getapt, het weer, de toestand in de wereld, het maakt niet uit waarover het gaat, maar dat zij tegen beter weten in hun gelijk blijven continueren, dat is een feit.

En waar het om feiten draait, waar onderzoek op wetenschappelijke basis het uitgangspant dient te zijn, ook daar hebben zij een absolute mening over. En waag het niet om met andere feiten naar voren te komen, want ook daar hebben zij in de regel geen oren naar, laat staan een boodschap. Zo zijn er overtuigde politici die er alles aan gelegen is om hun gelijk naar voren te brengen. Die horen niet maar luisteren totaal niet. Of overtuigde voorstanders van een mening die het ganse volk zou moeten delen, maar waar datzelfde volk het net zo vrolijk af laat weten.

Dat zijn dit keer de dingen van de maandag, en waar menigeen beweert dat de aarde plat is en je de kans loopt om over de rand heen te kukelen, ook die gun je weleens en boterham met tevredenheid, waardoor het voedseltekort in de wereld nabij een oplossing is. Of wanneer de medicijnen die opeens een schrikbarend tekort laten zien, door de farmaceutische industrie bewust en planmatig in leven is gebracht. Want tekorten van het een levert nu eenmaal een teveel op bij de ander. Niet zozeer een economisch principe, maar waar schaarste heerst zal de vraag alleen maar toenemen en kun je het hoogste bedrag gaan toedienen.

Want de consument, vaak in zijn hemd, zal alsnog gaan betalen.