Der Stellvertreter.

Is hij nu zijn ‘plaatsvervanger’ of simpelweg zijn ‘vertegenwoordiger.’ En hoe komt het dat zijn schepsels zo’n puinzooi van zijn schepping hebben gemaakt? En wanneer de aarde van zich laat horen, de bevingen hoogten reiken op de schaal van Richter, heeft hij daar dan ook een bedoeling mee? Om de mensheid te wijzen op de nietigheid van zijn bestaan? Is daar de vinger Gods die een rol speelt? En wat is het doel geweest van die reis naar Afrika? Heeft hij daar voldoende zieltjes weten te winnen? Of mensen weten te inspireren om de geboortegolven te beperken?

Zo zou ik nog even door kunnen gaan, maar dat is niet aan mij. Tenslotte ben ik zo’n nietig mens die valt te vergelijken met een mier die in een schier eindeloze gang het nest weet te bevoorraden. Om niet veel later alsnog wat voedsel te gaan verschalken. Voedsel, waar het nodige aan ontbreekt. Water dat niet direct voor handen is. Of kleding die niet warm genoeg is om de mens warm te houden.

Je zou haast gaan denken dat je rampen nodig hebt om de mens tot actie te bewegen. En ook dat blijft de vraag, wanneer je bedenkt dat morgen weer ander berichten naar voren zullen gaan komen.

Want nieuws blijft nu eenmaal van alledag. Dag!