Bevroeden.

Een poging waard. Een dag tussen een zondag en een zaterdag, waarbij de goegemeente wordt aanbevolen om deze dag als een extraatje te gaan beschouwen. Een aftrek van al die andere dagen die als vrij dan wel een vakantiedag door het leven gaan. Want ons bent niet zo scheutig als de ons omringende landen. Daar waar de kerk nog hoogtij viert, waar de communie nog steeds deel uitmaakt van het leven dat goed is en waar de Kerk nog wat aanzien heeft, maar gezien de schandalen ook aan aanzien heeft ingeboet. En waar de Hoogmis ooit Hoogtij heeft gevierd is het witte priesterkleed enigszins bezoedeld. Daar kan geen wierookgeur meer tegenop, daar kan het gebed niet meer worden omgezet in een biecht die met vele weesgegroetjes kan worden afgekocht, de misdienaar daar soms letterlijk onder heeft geleden en waar de schandknaap verder weg schuilgaat, opdat de schuldigen zonder een vorm van berouw hun daden kunnen vergeten. Vergeven is een optie, vergeten komt zelden voor. Nu is het niet aan mij om als een moraalridder een standpunt in te nemen, ook ik heb zonden begaan, ook ik zal bij mezelf proberen om met mezelf in het reine te komen,ook ik heb spijt betuigt, excuses gemaakt om het leven als zodanig weer te gaan leiden zoals ik dat gewend was. Alhoewel ik me zelf er ook op betrap dat de scherpte misschien voor een deel verdwenen is, maar dat ik nog steeds te rad van de tongriem kan zijn. Een tiental tellen is mij echter niet altijd gegund, of misschien gun ik het mezelf niet wanneer ik een mate van onrecht bespeur, dat mijn hart zich niet meer leent voor een moordkuil en dat mij hart in deze bij de gratie van stroom en draden mij nog steeds in staat stelt van het leven te genieten. Ja, ik mag zo geregeld wel wat zeiken, ik mag graag wauwelen, ik mag graag de dingen wat buiten proportioneel stellen, maar ik deins er niet voor terug om mijn leven zo aangenaam mogelijk te blijven slijten. En op een dag als vandaag, wanneer de bloemetjes van gisteren op het terras een plaats hebben verworven kan het haast niet anders dan dat ik morgen weer met andere beelden aan de haal ga als dat ik vandaag kan bevroeden.