Chaos ende dag van Morgen.

Uitgaande van de chaostheorie ben je bij mij aan het juiste adres, hoewel huisnummer en postcode daar voor enig ongemak in zorgen, waardoor de orde zich voordoet en de chaos even op zich laat wachten. ‘Chaostheorie gaat uit van het wetenschappelijk principe dat de onvoorspelbaarheid van systemen omschrijft, zoals weerpatronen, ecosystemen en waterstromen. Hoewel dergelijke systemen willekeurig chaotisch gedrag vertonen, kunne ze gedefinieerd worden door wiskundige formules en zijn ze lang niet zo chaotisch als men denkt. Wanneer systemen losraken van een stabiele toestand, bungelen ze tussen orde en chaos. Zo heeft elk systeem de potentie om te vervallen in chaos…’ Vanwaar deze explicatie?! Welnu, wanneer de overheid allerlei zaken in werking zet, wanneer ‘Der HUGO’ wederom een update geeft, wanneer de GGD het even af laat weten, het RIVM niet veel meer hoeft te doen dan vermeende algoritmen te interpreteren en vakantiegangers ervan uitgaan dat de QR code vanzelfsprekend juist is, dat er paniek uitbreekt wanneer de test door het ontbreken van een vinkje aangeeft dat je positief in een wachtkamer wordt verwacht, wanneer de een zijn dood vergezeld gaat van een boterham die daardoor belegd kan worden, wanneer de begrafenisondernemer besluit om een Camper aan te schaffen en op de voorkant de woorden uitzonderlijk aanbrengt, wanneer men denkt dat men op termijn vruchten kan gaan plukken door vluchten in de ruimte te opteren, kan het zo zijn dat dat opteren verandert in een op teren en het benodigde kapitaal als sneeuw voor de zon in kluizen verdwijnt. Waardoor de orde afneemt en de verwarring groter wordt, waardoor chaos voorspelbaar is en een toenemend aantal mensen als verward kan worden omschreven. Die dan weer aan hun lot worden overgelaten omdat de wachtlijsten voor de GGZ alleen maar toenemen en niet in de laatste plaats ongelukken worden gevreesd. Hang On, help is on the way, maar wanneer je lang genoeg blijft hangen, hoef je niet verder te gaan ment de gedachten die je juist voorafgaande aan de daad van het krukje hebben laten lazeren…

Een pleidooi dat enigszins probeert aan te geven hoe ik momenteel de huidige tijd ervaar, de lege stadions elders en wanneer de vlinderslag in Tokyo begint te fladderen er in Chicago een windhoos ontstaat, met onvoorspelbare orkaankrachten?!