Daaaaaaaaaaag, AU gust us!

Nou vooruit, nog maar wat meer van hetzelfde. Tenslotte is het aan mij om met een bepaalde regelmaat de draak met dingen te steken, en wanneer op een niet nader te verklaren wijze mij het nodige onder ogen komt, zie ik dit als een ultieme poging om de maand augustus van het jaar des Heren 2021 op een waardige wijze te gaan afsluiten. In die zin dat er wederom een foto van mijn inwendige bottenreeks zal gaan plaatsvinden, het uitje zich niet veel verder begeeft dan de Wilhelminalaan alwaar het Centraal- dan wel het Medisch- dan wel het Noord West Ziekenhuis in afwachting is van de grootscheepse plannen voor een totaal nieuw en kleiner ziekenhuis dat zich momenteel kenmerkt door vormen van wat te omschrijven valt als acherstallig onderhoud en waarbij de ziekenkamers van een zestal bedden zijn gereduceerd naar een bed of vier waardoor de mogelijkheid om met rijdende computer karren ieder aanwezige direct in het elektronisch systeem een plak kan gaan krijgen.

Tenslotte staat ook nu de techniek voor niets en dat doet de reeks tekeningen dan wel de andere zaken die vriend Kees mij heeft doen toekomen, recht!

Vers ge spleten II

Dus vooruit maar met de geit die zich door een bok heeft laten dekken en wanneer een dekhengst niet veel meer hoeft te doen dan achter merries aan te jagen, kan die bulloper ook het dak op, waardoor de draai die ik als zodanig aan de afgelopen maand ga geven recht doet aan de bedlegerigheid waar ik het goorste deel van de dag en nacht mee heb doorgebracht.

Op naar september en de hoop dat er dan vooruitgang valt te boeken, hoewel de pijn als zodanig ook nog de nodige invloed heeft op mijn eetpatroon…