De onderste steen!

Dit bericht behoeft geen betoog! De foto spreekt voor zich en het is een kwestie van doen om dit object te kunnen plaatsen. Het heeft te maken met een vorm van onderzoek, desnoods van parlementaire aard en zorgt ervoor dat de onderste steen naar boven komt, zonder dat een archeoloog zich daarmee bemoeit. Geen troffeltje in zijn hand hoeft te hebben, laat staan een kwastje om mogelijke zandkorrels te kunnen verwijderen. Of het dient iemand te zijn met voldoende dossierkennis om ervoor te zorgen dat er tussen de regels door wat anders staat dan wat het doet vermoeden.


En dat ik dit aan een kunstwerk ophang heeft ook te maken met het feit dat woorden zich anders kunnen voordoen dan dat dit de bedoeling was van de spreker die deze woorden uitsprak. Waarbij de interpretatie anders was dan dat de bedoeling deed voorkomen. Het is maar net hoe je tegen deze woorden aankijkt, of het je raakt dan wel dat je hooguit je schouders zou kunnen gaan ophalen.

idem Martin

Of de spreker in deze niet serieus wenst te nemen!