Dilemma

Het was een iconisch gebouw. Stond op een hoek van een wijk, naast de randweg. Waar velen niet veel beter weten dan dat dit gebouw in zekere zin gezichtsbepalend was voor Alkmaar. Ahrendt was daar gevestigd en had toonzalen vol met kantoormateriaal, tot ook daar op een zeker moment de klad in kwam. Ahrendt vertrok en het werd een bolwerk voor Anti-Kraak waardoor menigeen onder de pannen zat. Maar ook daar komt een eind aan, het gebouw stond in de weg en het enige dat rest is sloop. Om op termijn weer woningen de grond uit te laten schieten.

Maar er valt meer over dat deel van Alkmaar te vertellen. Ooit werden buitenlandse werknemers bij Hoogovens daar ondergebracht, nadat zij verschillende schepen hadden verlaten. En in Alkmaar werd een compleet nieuwe wijk uit de grond gestampt. Nadien, toen elders in de wijk ook huizen werden gebouwd werd de bestemming steeds weer anders en is het tegenwoordig een AZC, onder de noemer van Vluchthoeve. Onderdak, voor velen een vanzelfsprekendheid voor anderen een vraag. Waar opvang geregeld kan gaan worden, tot een bepaald deel van de Gemeenteraad besluit om daar een stokje voor te steken. Onder de noemer dat Alkmaar al meer heeft gedaan dan menig andere gemeente. Waarbij het probleem op een ander bordje terecht komt. Of het probleem van daklozen, mensen die door omstandigheden ook dat dak boven hun hoofd missen. Waar nachtopvang een uitkomst kan gaan bieden, maar je de volgende dag je vertier maar weer op straat dient te zoeken. En zo rol je van het ene probleem in het andere en waar sloop op termijn garant staat dat ook daar weer huizen worden gebouwd waardoor mensen die het zich kunnen permitteren ook weer een dak boven hun hoofd zullen hebben, ook dat zal nog de nodige hoofdbrekens gaan vragen.

Want valt die hypotheek ook dan nog wel op te brengen?