DOESLIEF

Toen was ik trots! ‘Drukkie daan,’ en bleef de rest van de dag vol verwondering in het potje kijken. Oogstte alom bewondering, maar de vraag of dat eind jaren veertig van de vorige eeuw ook van toepassing was, blijft de vraag. Een beperkte hoeveelheid luiers stonden tot mijn beschikking, van Pampers kon geen sprake zijn en de Koning, Keizer en Admiraal moesten Popla nog gaan ontdekken. De stoepjes in de plee waren gebruikelijk waar nu de drol direct in het water verdwijnt. Hetgeen wat lastig is wanneer er een oproep wordt gedaan om ontlasting in te zenden voor darmonderzoek. Figuurpoepen moest worden ontdekt door van Kooten en de Bie en dat het in een veel verder verleden usance was om met elkaar van de openbare latrines gebruik te maken, ook riolen waren openbare schijtkanalen. En waar de een de was deed, de ander water uit de gracht haalde dreven de drollen wellustig tegen elkaar aan, alvorens in de drek op de bodem te gaan zinken. DOESLIEF als grote boodschap aan mezelf, waardoor al het andere in een be(k)nepen daglicht komt te staan…


iGer.nl


iGer.nl