DOLLENKAST… dolletjes!

IK STOND LAATST VOOR EEN DOLLENKAST, MAAR ZE DEDEN ZO GEWOON! TOEN IK ACHTER MIJ KEEK, ZAG IK EEN gewoon stel DOLLEN! Zonder dollen, waar zijn nu al die knuppels gebleven? Liggen die verdwaasd in het hoenderhok, of zijn ze vergeten bij de Slag op het Malieveld dan wel op het Museumplein?! En hoe gaat het nu verder? Krijgen we te maken met een veelvoud van eenmansfracties dan wel geenmansfracties? Want stemmen tellen impliceert geregeld dat het ‘Je maintiendrai’ wordt toegepast. Handhavers die zich bezighouden met alles wat van overheidswege naar voren komt. En ook de stemmentellerij mag zich hierop verheugen. Dat er wordt gehandhaafd is op zich een groot goed, dat het regelmatig de spuigaten uitloopt is een ander gegeven.

Maar wie ben ik om me daarmee bezig te houden? Voor een deel zal de uitslag wel een reden voor een intiem feestje zijn, voor een ander is het schikken naar de gegeven omstandigheden en voor een derde kan het zo zijn dat reeds (in)formeel de diverse handschoenen worden klaargelegd. Handschoenen, jawel want zo zonder desinfecterende gel kan er geen hand meer geschud worden.

Want je weet maar nooit waar de snoodaard te vinden valt. De snoodaard dewelke reeds een jaar lang wereldwijd regeert en nog geen aanstalten maakt om de biezen te pakken. Om dan te gaan bedenken wie met wat om welke reden dan ook gaat aanschuiven bij een volgende coalitie, ook daar valt voorlopig nog geen peil op te trekken laat staan een uitspraak over te doen. Maar dat de oppositie op voorhand duidelijk is, een feit dat de Vrije Partijen weer van dit gedoe verdwenen zijn, ook dat valt te voorspellen en dat de dollenkast wordt ingeruild voor een andersoortige poppenkast…