ONTSTEMD.

Dat een deel van Nederland ontstemd is, laat zich raden en waar de hoop gevestigd was op een nieuw ‘elan’, ook zij komen bedrogen uit. Gezien de huidige situatie worden we wederom opgescheept met een lading oude bekenden en zal er van een verjonging geenszins sprake zijn. De goede voornemens ten spijt, de verbrokkelde fracties die mogelijk denken een nieuwe koers te kunnen bepalen, het zijn de splinters voor een klein deel op links maar waarschijnlijk meer op rechts naar voren zullen gaan brengen. Nederland mocht kiezen en koos. Zou het Sigrid (een mogelijke variant op Siegfried) lukken om als eerste vrouwelijke premier Mark op zijn plaats te wijzen?! Waarschijnlijk niet. En waar het Socialisme wederom zetels heeft moeten inleveren is de Sociale Staat der Nederlanden waarschijnlijk op weg om nog wat meer te gaan verbrokkelen. En waar de illusie ontstaat om iets in de melk te brokkelen, vind veel boeren op het pad. En BoerBurgerBeweging kan zich gaan opmaken voor een zetel. Of daarmee die andere crisis verdwijnt, ook dat blijft een vraag. Vragen rijzen waar antwoorden uitblijven.


En wanneer Vadertje Tijd om de hoek komt kijken, zullen het altijd weer andere afwegingen zijn die boven het algemeen belang hun kop zullen uitsteken. Want een economie draait nu eenmaal bij de gratie van grotere machten, waar de gemiddelde burger geen weet van heeft. Waardoor een individu wordt omgezet in een getal, waarbij cijferreeksen door de verschillende bureaus worden uitgerekend en voorgeschoteld, waarbij de gemiddelde Nederlander (voorheen Jan Modaal) kan rekenen op een meer dan wel minder gevulde portemonnee, waarbij de rekenrente bepalend is voor wat in die grote potten schuil gaat en waar door de stijgende huizenprijzen jongeren uit de markt worden geprijsd. En de vraag ‘wie zal dit betalen, wie heeft zoveel geld, wie heeft zoveel ping, ping, ping’ in het luchtledige blijft hangen. Niet direct een lijflied maar een tekst uit mijn verleden, maar tot op de dag van vandaag nog steeds goed bruikbaar. Waar ooit gestreden werd om het spel, zijn het nu ook knikkers die het volk weten te raken en te vermaken. Brood en Spelen, Brood is Dood maar het spel wordt op verschillende borden gespeeld. Waar de een zweert bij Aziatische kost, een veganburger opdat het milieu wat meer tot zijn recht komt en een derde er niet tegenop ziet om een bestelling te plaatsen bij de Mac, zal de boerenkool met worst het zeker in deze maand nog winnen, voor we ons weer wagen aan een lente ui, het witte goud dan wel besluiten om een dag niets te gaan eten, opdat die coronakilo’s aan gewicht kunnen gaan interen!