Een oogje op het zeil houden!

Luctor et… ‘Ik worstel ga slagvaardig ten onder.’ Dat is op velen van toepassing behalve op die ene: ‘ik kan het mij niet meer herinneren…’ Daar komt hij in vele gevallen mee weg en wanneer uiteindelijk blijkt dat zijn korte termijn geheugen heeft gefaald is er ook de kans dat op de lange termijn alsnog een biografie openheid van zaken zal gaan geven. Ondernemingszin is een reden om de Firma List en Bedrog alle kansen te gaan bieden die zich aandienen. En van spijtbetuigingen dan wel applaus is menigeen niet rijker geworden. Waaruit wederom blijkt dat ook een Premier maar een mens is, zich niet direct zal gaan beroepen op het recht om te zwijgen dan wel een mogelijkheid krijgt om zijn selectieve geheugen om te zetten naar een op de wat langere termijn collectief gebeuren.

De vraag ‘wat deed jij toen er een motie van wantrouwen werd ingediend’, voorlopig aan je voorbij te laten gaan. Wantrouwen waar vertrouwen wordt geschaad en ook dit niet onder stoelen dan wel banken verdwijnt, laat staan onder het vloerkleed wordt geschoven. Met een omhaal van woorden die geen recht doen aan de daden die zich niet hebben voorgedaan, kan het haast niet anders dan dat voor Rutte IV geen plek meer in de herberg (die gesloten is) zal zijn, en de stal waar voorheen ossen te vinden waren veranderde zowaar in een Augiasstal.

een vlekje hier, een kleurtje daar, zie maar!

En onze man in Den Haag zonk weg in de mest en de modder, terwijl iedereen door de oortjes die zij in hun oren hadden zijn noodkreet niet konden beantwoorden. En waar Siegfried (de mans persoon van Sigrid) het zwaard slagvaardig hanteerde, viel zijn rollende kop genadeloos in het publiek dat zich niets van die anderhalve meter aantrok. Het volk roerde zich, het maakte zich op om andere partijen de gelegenheid te geven om een minderheidsformatie als een smaldeel door de Kamer heen te loodsen en ook zij die predikten dat naastenliefde een vanzelfsprekendheid zou dienen te zijn, ook zij keerden zich tegen de romp dewelke als een restant van de voorbije jaren op een van een beeld ontdane sokkel was geplaatst.

En waar Jantje met zijn handje de weg naar het Torentje wees, bleef het vele nachten donker Ook daar had de avondklok paal en perk gesteld aan de man die het allemaal op zijn kruisvaart had gekerfd, terwijl hij niet alleen paal en perk probeerde te stellen, maar ook nog eens tussen alle mijnenvelden probeerde te laveren. Het Schip der Staat moest niet alleen bakzeil halen, het kroop dit keer niet door het oog van de naald laat staan dat er iemand was die stelde een ‘oogje op het zeil te houden!’

Want in het zeil bleek dit keer niet voldoende…