Elementen

Het zijn zo van die dingen, die doodgewone dingen die dingen die niet vragen en daardoor de kans lopen om te worden overgeslagen.

Het zijn zo van die elementen, gewone elementen en ook die lopen de kans om uit het beeld te verdwijnen.

Het zijn zo van die zaken, die menselijke zaken die vragen om wat aandacht van elkaar. Neem nu bijvoorbeeld een onderzoek dat aangeeft dat in 2050 1 op de 10 mensen komt te lijden aan een vorm van dementie. Waardoor de kans dat dit jou betreft navenant toe gaat nemen. Niet alleen de leeftijd gaat gemiddeld omhoog, ook de ouderdom stelt nu eenmaal minder voor dan voorheen. Je wordt wat afhankelijker van de omgeving, de toewijding die zich in het verleden voordeed wordt door instanties overgenomen en ook daar is vaak de vraag groter dan het aanbod. Thuiszorg kan een optie zijn, maar ook daar zijn dan weer kosten aan verbonden. En zo blijft het een kwestie van het tij dat moet keren om het schip aan wal te krijgen.


Dus doe ik vandaag op mijn manier weer eens een duit in het zakje, waarbij de bodem waarschijnlijk verdwenen is. Een kwestie van niet alleen blijven ademhalen, de pols te blijven tellen en de ontdekking doen dat waar vraag kan zijn, het aanbod blijft verschillen.


Een kwestie van vooruit kijken, met in je achterhoofd dat het verleden nu eenmaal aan erosie onderhevig is.