Gaandeweg

LIEFDESTRAUMA. // In vele woorden vat ik zinnen / valt de lust in mij, beminnen / klanken van de letters, kort, / aards leven, mij beschoren wordt // het licht, de lust der lasten / zinnelijk leven dat ik verbraste / in een ziekelijke opstand van gemoed / het kwaad geschiedt, wat leven doet // in eisen stellen, keuzes maken / in een niet aflatende manier van zaken / doen in en met jezelf, de ander met / jouw zijn opgescheept, opdat het net // steeds nauwer rond je raakt, / verstrikt in levensliefdesleven, braakt / je hart tot kotsend toe bewogen / niet alleen jij, juist de ander bedrogen. // Opstand, je eigen vreemd ervaren / leegte, hart niet meer te bedaren / vervuld van niet te uiten haat / liefde eens, een boot vergaat // in het zicht der haven, land / de golven sluiten zich, zand / onder voeten doet even hoop wederkeren: / liefde doet de mens zinloos veel leren.
Een wat langer schrijven, een verhaal dat kant noch wal raakt maar waar ik tussen de regels door toch wel wat te vertellen heb.
Woensdag, 7 juli 2021.