Gaat (n)ergens over…

Studderen. Zo zou je een dag als vandaag kunnen omschrijven. Het gaat helemaal (n)ergens over, alhoewel dat niet helemaal waar is. Want waar het vandaag om draaide is de expositie die straks in De Trog op het landgoed Willibrord te bewonderen valt. En waar een aantal vooraanstaande leden van de DichtersKringAlkmaar, maar ook op dat vooraanstaande leden valt het een en ander af te dingen.

Wat te denken van Nina Barhorst, Agatha Bekker, Dick van Hoeve, Annemarie Kuster, Conny Lahnstein en op de laatste plaats mijzelve.

De dichterskring Alkmaar werd in 1984 opgericht om dichters in de regio een platform te geven waar zij hun poezie konden presenteren en deze door positieve feedback te ontwikkelen. Ofschoon het een meer naar binnen gerichte vereniging is, treden leden regelmatig naar buiten met optredens. Ook organiseert zij al ruim 25 jaar in de Cantina Architectura, de theekoepel van het herenhuis de ‘Arendshof’ aan de Geestersingel in Alkmaar een aantal keren per jaar een zogenaamde Cantinamiddag, waar naast leden dichters uit het hele land ondersteund door muzikale intermezzo’s hun poezie laten horen. Deze tentoonstelling laat een ander aspect zien. Verschillende leden zijn naast het schrijven met andere kunstvormen bezig. Zij geven als het ware hun poezie een beeld. Het motto voor deze tentoonstelling is dan ook: het leggen van een verbinding tussen horen en zien om te verbeelden.

Schreef Dick van Hoeve en ik sluit mij graag bij zin woorden aan. Ton Verplanke en Agatha Bekker waren de grondleggers van dit initiatief. En wat van belang is dat dit genootschap dan wel gezelschap al 35 jaar aan de weg timmert…

iGer.nl
iGer.nl
iGer.nl
iGer.nl