Gekken & Dwazen.

Gekken en dwazen schreven in het verleden vooral hun namen, tegenwoordig zijn het gekko’s die hun tag achterlaten. Want ook zij gaan met de tijd mee. Het is dan ook van een ander kaliber dan dat het verleden zich op ramen en deuren liet schrijven, graffiti is een nieuwe standaard geworden. Maar dat weerhoudt anderen weer niet om over de uitbundigheid van de een, een ander kunstwerk naar voren te gaan brengen. Waardoor de omzet van gekleurde spuitbussen ervoor zorgt dat ook daar de economie nog wel bij vaart.

Heden en verleden, gisteren en vandaag en wie de jeugd zodanig weet te inspireren, vaart wel bij de toekomst. Want ook dat was ooit een uitspraak die mogelijk door de tijd heen wordt achterhaald. En waar het oog gericht is op morgen, ook dat programma is al geruime tijd niet meer voorhanden. Neen, we moeten het tegenwoordig doen met velerlei praatprogramma’s waarbij de genodigde gasten proberen om hun beste beentje voor te zetten.

En wanneer het om de benen gaat, komt automatisch een elftal naar voren. Waarbij relatieve outsiders naam weten te maken. En over Outsiders gesproken: hoe lang is het geleden dat deze band nog furore wist te maken. Waarbij Walli Tax het voorrecht had om als zanger naar voren te komen. Maar ook dat is verleden en die tijd laat zich niet direct meer terughalen. Neen, tegenwoordig moeten we het doen met Direct, hetgeen dan weer een muzikale noot naar voren brengt, En wanneer de nood echt aan de man is, wat let je om zo’n ouderwets nummer door de boxen te laten schallen?

Een kwestie van zoeken, draaien en doen!